Menu

2 lipca 2002 (119-126/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 119/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 120/02 ws. zmiany wielkości etatu dla członka Prezydium KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  na mocy uchwały KK nr 486/95 z dnia 23.06.1995 r. postanawia zmienić swoją decyzję nr 186/98 z dnia 12.10.1998 r. i przydziela Bogdanowi Olszewskiemu pełny etat od dnia 8 lipca 2002 r.

Decyzja Prezydium KK nr 121/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. krajów o gospodarce nierynkowej (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajów o gospodarce nierynkowej oraz przypadków, w których  poszczególni zagraniczni eksporterzy lub producenci z krajów o gospodarce nierynkowej mogą wystąpić o uznanie ich za podmioty działające na zasadach gospodarki rynkowej.

Decyzja Prezydium KK Nr 122/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 123/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozliczeń finansowych samorządu z Funduszem oraz wniosków do planu finansowego Funduszu.

Decyzja Prezydium KK nr 124/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 125/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 126/02 ws. wykreślenia MKK Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z rejestru

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy uchwał KK nr 502/95 oraz nr 555/96, w związku z utworzeniem jednej organizacji związkowej w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną Południowego Koncernu Energetycznego S.A. zarejestrowaną pod nr. 51 w Krajowym Rejestrze MKK.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.