Menu

3 czerwca 2002 (108-111/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 108/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 109/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 110/02 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 111/02 w sprawie 13. rocznicy stłumienia niezależnego ruchu związkowego w Chinach

Przypominając tworzenie niezależnych związków zawodowych w Chinach wiosną 1989 r. oraz żądania i aspiracje Federacji Autonomicznych Pracowników (AWF) w jej wysiłkach na rzecz rozwoju zbiorowych praw i interesów pracowników jako części ruchu demokratycznego,
- potępiając krwawe represje ze strony rządu chińskiego, które miały miejsce w dniu 4 czerwca 1989 r., aresztowania, przetrzymywania i skazywanie niezależnych związkowców
i działaczy, które nie ustają od tamtej pory,
- żądając natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uwięzionych w Chinach związkowców i działaczy, likwidacji ich kryminalnych kartotek i przywrócenia praw obywatelskich tym, których już uwolniono, tak aby ich działalność na rzecz organizowania niezależnych związków zawodowych i walka o prawa pracownicze nigdy więcej nie były traktowane jako działania przestępcze przeciwko społeczeństwu lub państwu,
- wzywając rząd ChRL do uznania wolności do zrzeszania się jako fundamentalnego prawa ludzi pracy i pozwolenia wszystkim pracownikom w Chinach do swobodnego tworzenia związków zawodowych według ich uznania,
- postanawiając uczestniczyć w  kampaniach na  poziomie krajowym i między- narodowym popierających międzynarodową solidarność na rzecz organizowania niezależnych związków zawodowych w Chinach poprzez uświadamianie członków naszego związku
i zapewniając, że sprawy te i żądania będą odzwierciedlone w polityce związków zawodowych na poziomie krajowym i międzynarodowym,zapewniamy, iż wysiłki, aspiracje i poświęcenie pracowników w Chinach w 1989 r.  i obecnie nie będą zapomniane i oświadczamy: Robotnicy pamiętają!

Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa RM w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (...)

NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym  niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania.
Zasady wynagradzania osób objętych tzw. ustawą kominową zostały krytycznie ocenione zarówno przez rząd, jak i związki zawodowe. Zapowiadano zmiany które miały prowadzić w kierunku uzależnienia poziomu wynagrodzenia tych osób od wyników ekonomicznych uzyskiwanych przez kierowane podmioty prawne. Niestety, przesłany do zaopiniowania projekt rozporządzenia przyznaje osobom kierującym dodatkowe wynagrodzenie niepowiązane z efektami pracy.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.