Menu

Decyzja Prezydium KK nr 123/21 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (projekt z dnia 27 sierpnia 2021 r.) zwanym dalej projektem ustawy okołobudżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  • Prezydium KK po raz kolejny domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet państwa poprzez zwiększenie wpływów podatkowych z tytułu wzrostu konsumpcji. Zamrożenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powoduje ograniczanie możliwości pomocy z tego funduszu i świadczy o braku konsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony zwiększa kwoty zwolnień przedmiotowych, a z drugiej strony zmniejsza realną kwotę możliwości pomocowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wniosły zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co przy zamrożeniu odpisów nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci zwiększenia puli środków pomocowych. Będzie to miało konsekwencje w postaci braku odpowiedniego zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin w sytuacjach będących konsekwencjami skutków epidemii COVID-19.
    Ponadto po raz kolejny przedstawione skutki regulacji dotyczące odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawierają szacunki jedynie w zakresie oszczędności dla wydatków budżetu państwa, nie uwzględniają one ubytków podatkowych dla budżetu z tytułu nieuzyskanych dochodów z podatku od towarów i usług.
  • Prezydium Komisji Krajowej NSZZ zwraca uwagę, że w projekcie ustawy okołobudżetowej w art. 11 i 12 proponuje się odmrożenie o 2 lata w porównaniu do roku 2021 podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia członków zarządzających oraz członków organów nadzorczych w spółkach z udziałem skarbu państwa oraz odmrożenie o rok w stosunku do roku 2021 maksymalnych wynagrodzeń osób wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami. Prezydium ocenia te propozycje negatywnie mając na uwadze, że wynagrodzenia w roku 2022, ustalone zgodnie z art.6 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane jednym wskaźnikiem.
  • W projekcie ustawy okołobudżetowej na rok 2022 w art. 40 proponuje się zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biur Rady Dialogu Społecznego w 2022 r., co zasługuje na pozytywną ocenę. Art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) stanowi, że maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy w 2022 r. będzie wynosić 1 902,75 tys. zł. Proponowana zmiana zwiększa limit do 1 975,75 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu zostało wskazane, że zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady Dialogu Społecznego przyczyni się do rozwoju instytucji dialogu społecznego w przestrzeni publicznej.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.