Menu

Decyzja Prezydium KK nr 94/21 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (Lewica).

Celem projektu jest likwidacja sprzeczności między przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców poprzez jednoznaczne wskazanie, iż obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Proponowana zmiana art. 48 ust. 11 ustawy – Prawo przedsiębiorców, polega na poszerzeniu katalogu rodzaju kontroli nie wymagających zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, o kontrole przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt stanowi częściową realizację postulatów Związku, wyłączenia przepisów Rozdziału 5 ustawy - Prawo przedsiębiorców, w zakresie kontroli przeprowadzanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz. U.2015, poz. 640, z późn. zm.) zawartych w Decyzji Prezydium KK nr 30/17 ws.opinii o projektach ustaw: Prawo Przedsiębiorców, o Komisji Wspólnej Rządu Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, o zasadach funkcjonowania przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” z dnia 22 marca2017 r. Na konieczność właściwego uregulowania w ustawie – Prawo przedsiębiorców kwestii zasad przeprowadzania kontroli przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, jako warunku właściwego realizowania obowiązków nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy wskazywał również Główny Inspektor Pracy w opinii do rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051).

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.