Menu

Decyzja Prezydium KK nr 163/20 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)

ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia tryb pracnad projektem. Wskazany, niezwykle krótki termin na przedstawienie opinii przez partnerów społecznych jest oburzający i de facto oznacza złamanie podstawowych zasad uczciwego dialogu społecznego. Stoi to także w sprzeczności z próbami wspierania biznesuprzez administrację publiczną. Zwracamy uwagę, iż liczne raporty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce podnoszą, iż podstawowym problemem biznesujest zmienność i nadprodukcja prawa, szczególnie w obszarze podatków. Tym samym,należy dążyć do jak najpełniejszego włączenia partnerów społecznych w proces tworzenia prawa i korzystania z instytucji dialogu społecznego z uwzględnieniem odpowiednich ram czasowych i z wykorzystaniem analiz oraz rzetelną oceną skutków wprowadzonych regulacji.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia działania nakierowane na uszczelnianie polskiego systemu podatkowego. Ekspertyzy dotyczące luki
w podatku CIT wyraźnie pokazują, że korporacje międzynarodowe optymalizują swoje zobowiązania podatkowe i skutecznie unikają płacenia tego podatku. Korzystają z licznych instrumentów, w tym z mechanizmu zakładającego utworzenie spółki komandytowej.
Dlatego też, przedstawiona propozycja może ograniczyć tę praktykę. Zwracamy przy tym uwagę, że jest to jeden z mechanizmów mających na celu zmniejszenie dochodudo opodatkowania wskazanych przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego
w raporcie „Horyzont optymalizacji - geneza, skala i struktura luki w podatku CIT” (Warszawa, 2019).

Ponadto, Prezydium ponownie przypomina o konieczności wprowadzenia zmian,które będą ukierunkowane na dalsze zmniejszanie obciążeń pracowników w stosunku do osób czerpiących dochód z kapitału.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje likwidację ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT. Sytuacja ta będzie dotyczyła tych podatników, którzy wykonują pracę najemną w danym państwie, ale przy zachowaniu polskiej rezydencji podatkowej. W wyniku tej zmiany podatnicy, którzy rozliczali się do tej pory tylko w kraju, w którym otrzymywali wynagrodzenie będą musieli również rozliczyć się w Polsce oraz dopłacić podatek.

Projektodawca podkreśla, że „wystąpiła potrzeba zmiany zasad funkcjonowania ulgi abolicyjnej, tak aby miała ona zastosowanie wyłącznie do tych podatników, którzy osiągają najniższe dochody, a zatem najbardziej potrzebują wsparcia państwa w zmniejszeniu obciążeń podatkowych”. Związek jak najbardziej przychyla się do wspierania osób najbardziej potrzebujących również jeśli chodzi o zmniejszenie obciążeń podatkowych jednak po raz kolejny podkreśla, że aktualna kwota wolna od podatku jest za niska, a pracownicy osiągający dochody z pracy za granicą również muszą się w tym czasie utrzymać z tych dochodówpoza granicami kraju, będąc jednocześnie często jedynymi żywicielami rodziny.

Projektodawca uzasadnia, że takie rozwiązanie spowoduje uszczelnienie podatku,gdyż zauważono negatywne konsekwencje związane z wykorzystywaniem ulgi do agresywnej polityki podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak z pojawiających się komentarzy Ministerstwa Finansów wynika,że kwestia nie płacenia podatku od dochodu osiągniętego za granicą dotyczy firm,
które dokonują skomplikowanych międzynarodowych optymalizacji podatkowych,a także że ulga abolicyjna jest wykorzystywana w przypadku dochodów uzyskiwanychze spółek osobowych założonych za granicą w celu unikania płacenia w Polsce podatków. Efektem jest zerowe opodatkowanie dochodów z prowadzonej przez ich właścicieli działalności gospodarczej Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uważa
w związku z tym, że ustawodawca powinien znaleźć rozwiązania, które przeciwdziałają patologii, a nie likwidować ulgę wszystkim.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca szczególną uwagę,że projekt ustawy na etapie projektowania nie był konsultowany przede wszystkim ze stroną społeczną - reprezentantami marynarzy, którzy w swoim stanowisku Strony Pracowniczej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa zwracają uwagę na szkodliwość likwidacji ulgi abolicyjnej szczególnie dla marynarzy, których tryb pracy bardzo często ogranicza możliwość podjęcia pracy zarobkowej współmałżonków. Negatywna opinia wiąże się również z koniecznością samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne tej grupy pracowników z otrzymanego wynagrodzenia.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.