Menu

Stanowisko Prezydium KK nr 1/19 ws. sytuacji w Poczcie Polskiej SA

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z działaniami Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.

            Niezrozumiały dla nas jest powód braku akceptacji pracodawcy dla kompromisowych propozycji Związku, co zmusza nas do zajęcia negatywnego stanowiska wobec postawy Zarządu Poczty Polskiej SA.

            Za rządów koalicji PO i PSL średnie wynagrodzenie w PP S.A. spadło do wartości poniżej 80% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

            W 2016 roku zarząd, rada nadzorcza i właściciel Poczty Polskiej przyjęli Strategię Rozwoju PP S.A., zakładającą osiągnięcie wzrostu wynagrodzeń jej pracowników do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie do 2021 roku.

Po umiarkowanych  podwyżkach wynagrodzeń w ciągu ostatnich 2 lat, które dawały  nadzieję na realizację tego planu, niestety w tym roku doszło do odejścia od realizacji tej strategii. Zarząd nie racjonalizuje procesów technologicznych, biznesowych oraz kadrowo - płacowych, co z dnia na dzień pogłębia problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem Poczty. Rodzi to coraz większe niezadowolenie pracowników, co negatywnie wpływa na jakość świadczonych usług. Uwagi, wnioski i sugestie przekazywane przez pocztową „Solidarność” zarządowi i właścicielowi są ignorowane.

            Co roku, aby wymóc na zarządzie uwzględnienie roszczeń płacowych, pocztowa „Solidarność” podejmuje negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń, które przez stronę pracodawcy były przeciągane. Tak jest i tym razem. Po trwających od lutego rozmowach, wejściu w spór zbiorowy, negocjacjach i mediacji, NSZZ „Solidarność” zmuszona została do zaostrzenia działań. Ostatnia propozycja zarządu o przeznaczeniu kwoty 44 zł brutto od lipca 2019 r., jako wzrost podstawy wynagrodzenia, jest groteskowa i upokarzająca dla pracowników.

            Obecnie wynagrodzenie zasadnicze blisko 30 z 78 tysięcy zatrudnionych nie osiągnęło poziomu deklarowanej przez rząd na dzień 1 stycznia 2020 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2600 zł brutto. Sytuacja ta powoduje odejścia doświadczonych
i wartościowych pracowników, w miejsce których nie ma możliwości pozyskania nowych, lub rekrutuje się osoby niespełniające podstawowych wymagań związanych z technologią pracy na stanowiskach wykonawczych oraz administracyjnych.

            Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzywa Zarząd Poczty Polskiej
do podjęcia rzeczowych i konstruktywnych negocjacji.

            Jednocześnie Prezydium Komisji Krajowej zwraca się do Rząd RP, będącego właścicielem Poczty, o zobowiązanie Zarządu Poczty Polskiej do przyspieszenia realizacji, przyjętej w 2016 roku, Strategii Rozwoju Poczty Polskiej.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.