Menu

Decyzja Prezydium KK nr 104/19 ws. opinii o projekcie ustawy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii g

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.06.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy ma na celu ożywienie i przyspieszenie procesu likwidowania tzw. oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych. W tym celu m.in. poszerza się katalog  czynności umożliwiający ubieganie się o wypłatę premii gwarancyjnej. Zdaniem
NSZZ „Solidarność” poszerzenie katalogu o czynności związane m.in. z remontem nieruchomości już zajmowanych  jest dobrym rozwiązaniem i nie budzi wątpliwości. Jednakże:

  1. wśród zdefiniowanych czynności określonych w art. 3 zmienianej ustawy, powinny znaleźć się także te związane z szeroko rozumianym dostosowaniem pomieszczeń/budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    Takie rozszerzenie umożliwi najwrażliwszej grupie mieszkańców na skorzystanie
    z premii gwarancyjnych, przyspieszając tym samym proces zamykania systemu dopłat gwarancyjnych;
  2. należałoby rozważyć zmianę art. 3 ust.1 pkt. 3 zmienianej ustawy, który stanowi,
    że premii nie otrzyma osoba, która kupuje mieszkanie na zasadach współwłasności. Taki zapis wyklucza m.in. wspólny zakup nieruchomości przez członków rodziny
    (np. rodzeństwo) z uzyskaniem premii gwarancyjnej. Aktualny przepis wydaje się zbyt zawężający i tym samym spowalniający proces zamykania systemu;

Wśród czynności możliwych do współfinansowania w projekcie proponuje się także zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (dodawany pkt 8a w art. 3 ust.1 zmienianej ustawy), co nie budzi zastrzeżeń. Jednak jednoczesne nadawanie pierwszeństwa osobom, które posiadają książeczki w dostępie do najmu instytucjonalnego jest, zdaniem Prezydium KK, niezrozumiałe i niesprawiedliwe. Ustawa o pomocy państwa
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu wymienia  w art. 8 ust. 2  kryteria pierwszeństwa do najmu instytucjonalnego, są to kryteria związane z  różnego rodzaju niedogodnościami życiowymi (np. niepełnosprawność, wiek 65+, utrata lokalu mieszkalnego na skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej, zmiana miejsca zamieszkania). Trudno uznać posiadanie oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej za niedogodność, w związku z którą wymagane jest pierwszeństwo w dostępie do pomocy państwa, dlatego NSZZ „Solidarność” postuluje odstąpienie od zaproponowanej w art. 2  projektowanej ustawy zmiany ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

Mając na uwadze zamiar nałożenia obowiązku rejestracji książeczek
i uwarunkowaniem tym działaniem prawa do premii należy, zdaniem NSZZ „Solidarność”, przedłużyć czas wejścia w życie projektowanych przepisów i zaprojektować szeroką kampanię informacyjną o zakresie zmian.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.