Menu

Decyzja Prezydium KK nr 85/19 ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Opiniując przedmiotowy projekt rozporządzenia należy mieć na uwadze, iż obecna wartość wynagrodzenia pracowników młodocianych w żadnym zakresie nie odpowiada wartości świadczonej przez nich pracy. W związku z tym, aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wynagradzania młodocianych w zakresie przygotowania zawodowego wymagają poważnej zmiany. Jest to tym bardziej istotne, w związku z obecnym zagrożeniem dla gospodarki, w postaci braku wystarczającej ilości wykwalifikowanych pracowników.

Prezydium KK wskazuje, iż zawarta w projekcie rozporządzenia propozycja podniesienia wynagrodzenia młodocianych jedynie o 1 punkt procentowy nie stanowi realnej zmiany wysokości wynagrodzenia, a rozwiązanie to można uznać za nieadekwatne w stosunku do wzrostu cen towarów i usług. W wyniku proponowanej zmiany (dla przykładu) należy podkreślić, iż w pierwszym roku nauki wzrost wynagrodzenia nastąpiłby jedynie o kwotę 45 złotych i 80 groszy miesięcznie. Podwyższenie wynagrodzenia młodocianych w tak nieznacznym zakresie nie spowoduje osiągniecia celu wskazywanego przez autorów projektu w jego uzasadnieniu, iż konieczna jest „odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego” w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium KK wnosi o znacznie wyższe zwiększenie wynagrodzenia młodocianych liczonego od wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowPrezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Opiniując przedmiotowy projekt rozporządzenia należy mieć na uwadze, iż obecna wartość wynagrodzenia pracowników młodocianych w żadnym zakresie nie odpowiada wartości świadczonej przez nich pracy. W związku z tym, aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wynagradzania młodocianych w zakresie przygotowania zawodowego wymagają poważnej zmiany. Jest to tym bardziej istotne, w związku z obecnym zagrożeniem dla gospodarki, w postaci braku wystarczającej ilości wykwalifikowanych pracowników.

Prezydium KK wskazuje, iż zawarta w projekcie rozporządzenia propozycja podniesienia wynagrodzenia młodocianych jedynie o 1 punkt procentowy nie stanowi realnej zmiany wysokości wynagrodzenia, a rozwiązanie to można uznać za nieadekwatne
w stosunku do wzrostu cen towarów i usług. W wyniku proponowanej zmiany (dla przykładu) należy podkreślić, iż w pierwszym roku nauki wzrost wynagrodzenia nastąpiłby jedynie
o kwotę 45 złotych i 80 groszy miesięcznie. Podwyższenie wynagrodzenia młodocianych
w tak nieznacznym zakresie nie spowoduje osiągniecia celu wskazywanego przez autorów projektu w jego uzasadnieniu, iż konieczna jest „odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego” w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium KK wnosi o znacznie wyższe zwiększenie wynagrodzenia młodocianych liczonego od wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.