Menu

Decyzja Prezydium KK nr 12/19 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MF ws. wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych
oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu.

Jednocześnie Prezydium KK podkreśla, że wysokość stawki opłaty rocznej za udział w portalu PPK, ze względu na dynamikę wielkości aktywów netto zgromadzonych
w PPK zarządzanych przez instytucje finansowe, o których mowa w ustawie w art. 2 ust.
o pracowniczych planach kapitałowych, powinna być co roku poddawana analizie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.