Menu

Decyzja Prezydium KK Nr 3/19 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt z dnia 6 grudnia 2018)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera rozwiązania zmierzające do wzrostu poziomu płac w gospodarce. Jednakże rozwiązania zawarte w projekcie ustawy
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę niosą ze sobą również zagrożenia

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę była przedmiotem rozmów
i negocjacji wcześniej w Trójstronnej Komisji, a obecnie w Radzie Dialogu Społecznego. Rząd, pomimo corocznych rozmów na temat wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie poinformował partnerów społecznych o planowanej nowelizacji, a zaproponowane rozpoczęcie debaty w okresie przedświątecznym utrudniło konsultowanie projektu w naszych wewnętrznych strukturach.Prezydium KK zdecydowanie podkreśla, że wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej nie może doprowadzić do obniżenia tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” należy poddać analizie wszystkie składniki uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego i zasadność ich wyłączenia.
Na szczególną uwagę zasługują dodatki do wynagrodzeń za pracę w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych. Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych, dotyczą pracy wykonywanej w kontakcie z czynnikami szkodliwymi, gdzie dochodzi do przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń oraz stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a w świetle znanychrozwiązań nie można jej uniknąć. Natomiast dodatek za pracę wykonywaną w warunkach niebezpiecznych dotyczy prac wykonywanych w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach zagrożenia życia lub zdrowia,
a których wykonanie jest niezbędne. Konieczna jest zatem debata w RDS o zakresie i funkcji wynagrodzenia minimalnego.

Projektodawca podkreśla, że regulacja będzie dotyczyć w szczególności wynagrodzeń wypłacanych w jednostkach państwowej sfery budżetowej. Należy zauważyć, że w Kancelarii Rady Ministrów i w RDS prowadzone są prace dotyczące regulacji systemów wynagradzania
w państwowych jednostkach budżetowych w związku z ich złożonością i nieczytelnością. Tym bardziej przedmiotowa propozycja legislacyjna powinna być poprzedzona uporządkowaniem systemów wynagradzania w tym sektorze.

Dodatkowo, należy prowadzić obserwację, czy wyłączenie dodatku stażowego
ze składników uwzględnianych przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie doprowadzi do wypychania starszych pracowników z zakładów pracy i zastępowanie ich nowymi, tańszymi pracownikami, którym nie trzeba wypłacać dodatków stażowych. Zwłaszcza,
że wynagrodzenie minimalne jest najczęściej wypłacane osobom o niskich kwalifikacjach, wykonujących proste prace i łatwych do zastąpienia. Osiągniecie celu w postaci sprawiedliwego traktowania młodych i starszych pracowników może w dłuższej perspektywie obrócić się przeciwko pracownikom z dłuższym stażem.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.