Menu

Decyzja Prezydium KK Nr 158/18 ws. opinii o projekcie ustawy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19.09.2018)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 19.09.2018).

            25 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
, która była odpowiedzią na uwagi i postulaty zgłaszane przez
NSZZ „Solidarność” już w 2016 roku w procesie opiniowania nowej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zniosła ona wymogi wobec wybieranych przez pracowników przedstawicieli do rad nadzorczych, co stanowi uszanowanie woli i swobody wyboru osoby, która będzie reprezentować interes pracowniczy w organach nadzorczych spółek.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” podobne rozwiązania powinny również dotyczyć przedstawicieli organów nadzorczych państwowych osób prawnych wskazywanych przez podmioty inne, niż organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna. Tymczasem w opiniowanym projekcie proponuje się wyłączenie jedynie w zakresie posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Co więcej, ustawodawca proponuje przepis mówiący o niezwłocznym odwołaniu osób, które nie spełniają wymogów określonych
w art. 19 ust.1 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
W ocenie Prezydium KK takie rozwiązanie stanowi wyraz braku zaufania oraz podważanie zasady wolności wyboru osób współpracujących i reprezentujących na zewnątrz interesy organizacji, które wskazują swoich przedstawicieli do organów nadzorczych państwowych osób prawnych. Wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym powinny odnosić się jedynie do osób wskazywanych przez organy lub podmioty inne niż organ administracji rządowej lub państwową osobę prawną.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.