Menu

Decyzja Prezydium KK nr 152/18 ws. opinii o projekcie ustawy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (projekt z dnia 14.09.2018)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia rozwiązania zawarte w projekcie ustawy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14.09.2018 r.o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

            Jak wynika z badań oraz raportów[1] zatory płatnicze stanowią poważną barierę
w rozwoju oraz bieżącym funkcjonowaniu polskich firm. W 2017 roku aż 78% przedsiębiorców otrzymywało zapłatę 30 dni po terminie. Sami przedsiębiorcy w dużej części przypadków wskazują, iż przekraczanie terminów zapłaty stanowi często celową strategię. Powoduje to ogromne utrudnienia w funkcjonowaniu firm skutkując brakiem środków na kolejne przedsięwzięcia i zakup niezbędnych materiałów, ale przede wszystkim wpływa niekorzystnie na terminowość wypłaty wynagrodzeń pracowników. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy – 2017, pomimo znaczącej poprawy sytuacji na rynku pracy, nadal wskazuje na dużą skalę naruszeń terminów wypłat wynagrodzeń. W 2017 roku ponad 17% kontroli wykazało naruszenia w terminowej wypłacie wynagrodzeń.

Dlatego też rozwiązanie problemu zatorów płatniczych wymaga dla swojej skuteczności zdecydowanych działań ustawodawcy, ponieważ same mechanizmy rynkowe powodują nieuczciwe nadużywanie silniejszej pozycji kontraktowej wobec słabszych, mniejszych firm.    [1]Europejski Raport Płatności 2017 oraz Zatory Płatnicze: Duży problem małych firm (Forum Rozwoju Obywatelskiego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.