Menu

Decyzja Prezydium KK nr 147/18 ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia brak konsultowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 (aktualnie druk nr 2809), który Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  otrzymała dopiero po pierwszym czytaniu w Sejmie RP i po rekomendacji Komisji Finansów Publicznych. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na takie praktyki.

Przedstawioną w projekcie usługę polegającą na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową należy ocenić pozytywnie, jednakże nie wszystkie zmiany zaproponowane w projekcie można uznać za korzystne.  Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że z rozwojem informatyzacji urzędów skarbowych oraz wzrastającym poziomem e-administracji publicznej następuje taki sam rozwój informatyzacji społeczeństwa. Nie jest to jednak tożsame i fakt, że w 2018 roku wpłynęło prawie 7,3 mln zeznań złożonych w formie papierowej może prowadzić
do wniosku, że jest nadal duża grupa osób, które preferują ten sposób. Stosowany aktualnie system wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego oparty jest o możliwość wyboru tej formy złożenia zeznania, ale nie uwzględnia zastosowanych ulg i zwolnień co proponuje projektodawca. Przyjęcie takiego rozwiązania może powodować zwiększenie błędów
w rozliczeniach. Ustawodawca  ponadto powinien również wziąć pod uwagę fakt, że duża część podatników nie będzie miała dostępu do aplikacji na Portalu Podatkowym, wówczas nie będzie mogła odrzucić zeznania podatkowego sporządzonego przez KAS.

Negatywnie należy ocenić wprowadzenie wymogu przesyłania wymienionych PIT-ów takich jak PIT 8C, PIT-11…itp urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zrozumiałym jest zastosowanie takiego wymogu np. dla przedsiębiorców posiadających możliwości techniczne do wysyłania tychże formularzy, ale dla małych podatników zatrudniających do 5 pracowników lub dla małych organizacji np. komisji zakładowych będzie się to wiązało z koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego. Jeśli ideą projektodawcy jest, aby jak najwięcej PIT-ów było przesyłanych drogą elektroniczną to ten efekt zostanie osiągnięty już poprzez obowiązek dla dużych podatników. A dla małych podmiotów, które zajmują się np. działalnością społeczną, pomocową - takie dodatkowe zobowiązanie jest relatywnie kosztowne.

Także za niekorzystne należy uznać skrócenie terminu przesyłania informacji do naczelnika urzędu skarbowego. W aktualnym stanie prawnym informacje
w formie papierowej należy wysłać do końca stycznia, a w formie elektronicznej do końca lutego. Tak duże skrócenie terminu jest niekorzystne dla płatników oraz podmiotów
i powinno odbywać się etapami. Skoro informacja ma być przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a celem tego przedsięwzięcia jest usprawnienie procesu, Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nie widzi uzasadnienia dla takiego skrócenia terminu.

Skrócenie terminu zwrotu nadpłaty z trzech miesięcy do 45 dni w przypadku złożenia zeznania podatkowego lub korekty w sytuacji wykorzystania elektronicznej formy rozliczenia na pewno będzie zachętą, ale stawia to w gorszej sytuacji osoby, które nie mają możliwości skorzystania z tej opcji (np. nie posiadają internetu).

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.