Menu

Decyzja Prezydium KK nr 117/18 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje propozycję wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. o nie mniej niż 8,5%.Związek nie zgadza
się na propozycję strony rządowej dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę w wysokości 2 220 zł, co zostało wyrażone w Stanowisku KK nr 7/18
ws. wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Proponowana dynamika wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oddala od celu określonego zarówno w komunikacie wspólnym rządu RP
i NSZZ „Solidarność” z 2007 r., jak i w pakcie antykryzysowym z 2009 r.
W obu dokumentach deklarowano systematyczne podnoszenia minimalnego wynagrodzenia tak, aby mogło ono stanowić 50 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej. Proponowane przez Rząd wynagrodzenie minimalne w wysokości
2220 zł spowoduje obniżenie relacji do wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poziomu 46,8% w 2017 r. do 46,5% w 2019 r .

Prezydium KK podkreśla, że aktualny jest postulat przyjęcia rozwiązań zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przygotowanym przez NSZZ „Solidarność. Celem regulacji jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie uwzględniającym wzrost gospodarczy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.