Menu

Decyzja Prezydium KK nr 66/18 ws senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

I. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk 754). Opiniowany projekt zawiera między innymi postanowienie art. 1 pkt 4 projektu uchylający rozdział 3a obowiązującego prawa zgromadzeń regulujący instytucję tzw. zgromadzeń cyklicznych organizowanych w celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

II. NSZZ „Solidarność” bardzo pozytywnie ocenia doświadczenia wynikające
z funkcjonowania instytucji zgromadzeń cyklicznych, które umożliwia spokojne, godne
i bezkonfliktowe zorganizowanie i przeprowadzenie zgromadzeń o charakterze uroczystym, regularnym poświęconym ważnym wydarzeniom społecznym i politycznym w naszym kraju.

Likwidacja tej instytucji umożliwi – jak się obawiamy - uprzednie „złośliwe” rezerwowanie czasu  i miejsca na przeprowadzenie zgromadzenia przez różnego rodzaju podmioty w innym celu niż godne uczczenie np. rocznicy „grudnia 70”, ale wręcz przeciwnie na co NSZZ „Solidarność” zgodzić się nie może.

III. Pragniemy zaznaczyć, iż nie przekonuje argumentacja zawarta w przytoczonym
w uzasadnieniu projektu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego K 44/12, iż nie ma podstaw, aby na gruncie art. 57 Konstytucji różnicować zgromadzenia z punktu zakresu ich ochrony, stosując kryterium sposobu organizacji danego zgrupowania osób. To nie sposób organizowania zgromadzeń, ale ich podniosły i uroczysty cel uczczenia pewnych wydarzeń istotnych dla naszej wspólnoty społecznej, był kryterium ich wyróżnienia
a sposób jego realizacji i zabezpieczenia to kwestia – aczkolwiek ważna – to jednak wtórna. Rozumiemy i uznajemy prawo do kontrmanifestacji, ale nie podzielamy poglądu, że tryb zgromadzeń cyklicznych jest środkiem zbyt restrykcyjnym i należy go zlikwidować albowiem w przekonaniu NSZZ „Solidarność” nie wyłącza on prawa do zorganizowania kontrmanifestacji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.