Menu

Decyzja Prezydium KK nr 65/18 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę

Odnosząc się do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczególne warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wskazuje, iż należy z dużą ostrożnością podejść do problemu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Obecnie działania zmierzają do szerokiego otwarcia polskiego rynku pracy dla obywateli państw obcych. Prezydium KK mając na uwadze przepisy rangi międzynarodowej, zwraca uwagę, iż obecna liberalizacja polityki społecznej rządu
w zakresie zatrudniania cudzoziemców może nie sprzyjać ochronie miejsc pracy dla polskich obywateli, w szczególności w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy. W celu uniknięcia dumpingu socjalnego należy stale monitorować warunki pracy i płacy w jakich zatrudnieni są cudzoziemcy. Mając na uwadze powyższe,
w ramach uzasadnienia do projektu rozporządzenia, należałoby szczegółowo określić sposób dokonania wyboru zawodów opisanych w załączniku do projektu rozporządzenia. Powinno to być dokonane nie tylko poprzez wskazanie źródeł analizy, ale przede wszystkich poprzez ujęcie tej analizy w uzasadnieniu oraz określenie metodologii wyboru.

Brak jest również powiązania zawodów wskazanych w pozycjach 2212 (lekarz specjalista ze specjalizacją II stopnia) oraz 2221 (pielęgniarki) z aktualnie procedowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniu opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności w związku z proponowanymi tam zachętami dotyczącymi kontynuowania wykonywania zawodu lekarza w Polsce oraz niepodejmowaniem konkurencyjnego zatrudnienia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.