Menu

27 lipca 2010 (159-171/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 159/10 ws. opinii o projekcie ustawy z dnia 29 czerwca 2010  r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność negatywnie opiniuje projekt ustawy z dnia 29 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw, wyrażając stanowczy sprzeciw wobec braku regulacji dotyczącej pakietów socjalnych gwarantujących ochronę praw pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw.
1. W art. 1 ust. 1 projektu przewidziano zmianę umożliwiającą Ministrowi Skarbu dokonywanie samodzielnej analizy w zakresie oszacowania wartości prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Zdaniem Prezydium KK dotychczasowe analizy były obiektywne, gdyż sporządzały je podmioty zewnętrzne, niezainteresowane bezpośrednio prywatyzacją.
2. W art. 33  projektu ustawy przewidziano zmianę polegającą na rezygnacji z ograniczenia minimalnej ceny wywoławczej w trybie aukcji i nieustanawianie ceny wywoławczej sprzedawanych spółek na poziomie co najmniej wartości księgowej. Uzasadnienie projektu ustawy nie zawiera stosownego wyjaśnienia w tym zakresie. Prezydium KK za wyjaśnienie nie uważa stwierdzenia, iż w trybie aukcji cena sprzedaży jest „zazwyczaj wyższa” od ceny wywoławczej (wartości księgowej). Dotychczasowe brzmienie przedmiotowego przepisu wyłączało sprzedaż aukcyjną spółek poniżej ich wartości księgowej i nie powinno ono ulegać zmianie.
3. Nadto Prezydium KK zwraca uwagę, iż do ww. projektu ustawy nie załączono projektów aktów wykonawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt c, art. 1 ust. 2 pkt b, art. 2 ust.2 projektu ustawy. Zważyć należy, iż projektodawca zamierza w ramach przyszłych rozporządzeń uregulować istotne kwestie, w tym związane z ustaleniem trybu zbywania akcji, warunkami ofert oraz ochroną interesu pracowników, dlatego niezbędne jest zaopiniowanie projektu ustawy wraz z projektami przedmiotowych rozporządzeń.

Według Prezydium KK ochrona interesów pracowniczych winna być regulowana ustawowo, gdyż jedynie ustawa zapewnia pracownikom możliwość dochodzenia ich praw na drodze sądowej. Majątek Skarbu Państwa musi być sprzedawany ze szczególną ostrożnością. Forsowanie najprostszych metod sprzedaży, w których nie ma miejsca na negocjacje zobowiązań inwestycyjnych oraz socjalnych negatywnie wpłynie na jakość oraz odbiór społeczny prywatyzacji.

Decyzja Prezydium KK nr 160/10 ws. opinii o  projekcie rozporządzenia MPiPS  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego  trybu  przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Decyzja Prezydium  KK nr 161/10 ws. rejestracji MKK Przewozy Regionalne w Łodzi

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 29/04, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Przewozy Regionalne w Łodzi.
MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „82”.

Decyzja Prezydium KK nr 162/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na okładce miesięcznika „W drodze” w numerze sierpniowym.

Decyzja Prezydium KK nr 163/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Rady Miasta Łuków przy akceptacji Zarządu Regionu „Mazowsze” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” dla ronda przy skrzyżowaniu ulic Siedleckiej, ks. Jerzego Popiełuszko i Al. Wojska Polskiego w Łukowie.

Decyzja Prezydium KK nr 164/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski przy akceptacji Zarządu Regionu „Mazowsze” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w kompozycji „Pomnika Wolności” w Międzyrzeczu Podlaskim.

Decyzja Prezydium KK nr 165/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w kampanii informacyjnej na temat obchodów
30 lecia NSZZ „Solidarność” w Brukseli prowadzonej przez Biuro posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego i Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego
w Brukseli.

Decyzja Prezydium KK nr 166/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w materiałach medialnych w audycjach promocyjnych w związku z realizacją spektaklu muzyczno-tanecznego „Sny o Wolności” z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” przez Nieformalną Grupę Artystów „OneCentArt” skupioną wokół Studia Nagrań Dźwiękowych „Selekastudio” oraz Studia Ruchu Tańca w Gdańsku.
Komisja Krajowa obejmuje patronatem honorowym spektakl „Sny o Wolności”.

Decyzja Prezydium KK nr 167/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Gdańskiego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”
w nazwie ronda Centralnego w Pucku.

Decyzja Prezydium KK nr 168/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na plakatach i materiałach promocyjnych wydanych przez organizatora obchodów 30-lecia powstania Związku - Fundację im. Mieczysława Dumnickiego na terenie Regionu Śląska Opolskiego.

Decyzja Prezydium KK nr 169/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 170/10  ws. przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Forum Ekspertów ds. wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego w MNiSW

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza Marię Sapor jako przedstawiciela NSZZ „Solidarność” do składu Forum Ekspertów ds. wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Decyzja Prezydium KK nr 171/10 ws. pełnomocnictwa do występowania w sprawach związanych z działalnością „Norpol – Press” sp. z o.o.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” udziela Kazimierzowi Kimso  – Przewodniczącemu Zarządu Regionu Dolny Śląsk pełnomocnictwa do występowania  w imieniu Komisji Krajowej we wszystkich sprawach związanych z działalnością  „Norpol – Press” spółki z o.o.
Jednocześnie Prezydium KK odwołuje pełnomocnictwo udzielone w wyżej wymienionej sprawie  Januszowi Łaznowskiemu.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.