Menu

Decyzja Prezydium KK nr 145/17 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje ideę utworzenia nowego, rozbudowanego narzędzia, które będzie umożliwiać dostęp do większej ilości informacji służących weryfikacji podatników. Propozycja zamieszczenia w tym wykazie podstawowych informacji o czynnych podatnikach VAT ułatwi ich identyfikację. Dotychczasowy zakres dostępnych informacji jest niewystarczający i może się przyczyniać do wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uszczuplania należności budżetu państwa.

Zaproponowane dodatkowe rozwiązania w zakresie niemożliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej części płatności, która zostanie dokonana na inny rachunek niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, będą wymagać szczególnej uwagi podatnika i dbałości w realizacji płatności i każdorazową weryfikację numeru konta zamieszczonego w elektronicznym wykazie podatników VAT czynnych, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej co przy dużej ilości płatności może być trudne do realizacji. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazuje, że konieczne będzie opracowanie dodatkowych rozwiązań, które będą pomocne przy weryfikacji numerów kont w poprzez dodatkowe rozwiązania w systemie bankowości w celu sprawdzenia zgodności numeru konta z wykazem. Potrzebny będzie również odpowiedni okres dostosowawczy oraz rozwiązania umożliwiające oddzielenie przypadkowych, niezamierzonych błędów od patologii.

Niejasny jest przepis dotyczący wysokości kwoty transakcji podlegających zaproponowanym nowym zasadom. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że nowe zasady będą dotyczyły transakcji powyżej 15.000 złotych i dotyczyć tylko działalności gospodarczej pomiędzy kontrahentami Zapisy projektowanej ustawy nie dają takiej pewności.

Wątpliwości budzi solidarna odpowiedzialność ze względu na mechanizm potwierdzania zgodności rachunku bankowego w wykazie na stronie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.