Menu

Decyzja Prezydium KK nr 82/17 ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa z dnia 19 maja 2017 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa.

            Negatywnie należy ocenić brak skierowania do konsultacji projektu zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o związkach zawodowych.

            Pozytywnie należy ocenić cel proponowanej regulacji, jakim jest ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych. Zwiększanie liczby narzędzi do osiągnięcia powyższych celów może prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego.

            Zasadnicza uwaga dotyczy zakresu podmiotowego obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych przez banki i rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (zmiana w art. 82
§ 1c ustawy ordynacja podatkowa). Zaproponowana redakcja przepisu pozostawia poważne wątpliwości co do objęcia jego działaniem nie tylko przedsiębiorców (z wyjątkiem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych), ale także podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, np. organizacji społecznych, na co nie wyrażamy zgody. Taka intencja wyrażona została w uzasadnieniu do projektu oraz w ocenie skutków regulacji.

            Konieczna jest modyfikacja zakresu danych przesyłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej tak, aby wyłączyć spod obowiązku raportowania informacji o transakcjach z konsumentami oraz rozliczeń z pracownikami. Taka zmiana usprawni analizę przekazywanych danych, gdyż ograniczy to ich zakres tylko do tych informacji, które faktycznie mogą umożliwić identyfikację oszustw podatkowych.

            Z uwagi na cel, a więc ograniczenie oszustw i nadużyć występującychw podatku od towarów i usług uważamy za istotne jak najszybsze wprowadzenie przepisów w życie.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.