Menu

Decyzja Prezydium KK nr 71/17 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP PSL o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia emerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo ...

ws. opinii o poselskim projekcie  ustawy KP PSL o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia emerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe  albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r.

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy KP PSL o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia emerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mieczysław Kasprzak).

W projekcie proponuje się przyznanie w lipcu 2017 roku, z urzędu, jednorazowego dodatku do świadczeń emerytalno-rentowych nieprzekraczających wysokości 2000 złotych. Dodatek ma rekompensować zbyt niską waloryzację najniższych świadczeń w roku 2017.

 Prezydium KK nie może zaakceptować zaproponowanego rozwiązania, gdyż nie jest ono odpowiedzią na wielokrotnie stawiany przez NSZZ „Solidarność” postulat wypracowania systemowego sposobu waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. Rozwiązania powinny zawierać gwarancję indeksacji minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych w taki sposób, aby zachowały one swoją wartość nabywczą jednocześnie zapewniając świadczeniobiorcom realizację prawa do czerpania ze wzrostu gospodarczego kraju. Proponowany wielokrotnie przez Związek mechanizm powinien uwzględniać podwyższony wskaźnik wzrostu minimum egzystencji dla 1-osobowych gospodarstw emeryckich, wyliczany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w danym roku oraz odpowiedni udział wskaźnika planowanego wzrostu PKB

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.