Menu

Decyzja Prezydium KK nr 128/16 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawia następujące uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 
Uzasadnienie przedmiotowego projektu wskazuje na konieczność zrównania pozycji i obowiązków nałożonych na odpowiednie organy administracji publicznej. Wnioskodawca uznaje za kontrowersyjny fakt, że ustawodawca w różnym stopniu nakłada obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Mniejsze wymagania w tym zakresie stawiane są osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584). W tym wypadku oświadczenia objęte są klauzulą tajności „zastrzeżone”. Z kolei na podstawie innych przepisów, np. zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym m.in. przedstawicieli samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, przedszkoli są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jednocześnie, informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych wskazanych 
w ustawie osób są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zdaniem Prezydium KK NSZZ „Solidarność” zasadne jest zlikwidowanie różnic w traktowaniu osób pełniących funkcje publiczne. Przepisy stanowionego prawa nie powinny zawierać postanowień traktujących różnie podmioty podobne. 
 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.