Menu

18 maja 2010 (106-118/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 106/10 ws. wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarządu Regionu Mazowsze wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” dla nazwy ronda przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja z Ludową w Wysokiem Mazowieckiem.

Decyzja Prezydium KK nr 107/10 ws. wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie  nazwy
i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” Miastu Andrychów przy oznakowaniu „Ronda Solidarności” w Andrychowie przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Beskidzkiej, Olszyny, Ignacego Daszyńskiego, Rynek.

Decyzja Prezydium KK nr 108/10 ws. wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, która znajdzie się w Kościele Jana Chrzciciela w Ornecie poprzez użycie
w tekście Kapelan Solidarności.

Decyzja Prezydium KK nr 109/10
ws. wyrażenia zgody na użycie logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” dla organizatorów Konferencji Za Waszą i Naszą Wolność w dniu 4 czerwca 2010 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Decyzja Prezydium KK nr 110/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 111/10 ws. wykreślenia MKK przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z rejestru

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na mocy uchwał KK nr 29/04 oraz nr 555/96, w związku z zarejestrowaniem Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP we Wrocławiu skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu zarejestrowaną pod nr 59 w Krajowym Rejestrze MKK.

Decyzja Prezydium KK nr 112/10 ws.  wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku NSZZ „Solidarność” na dukacie wydawanym przez Mennicę Polską w związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi Księdza Jerzego Popiełuszki na specjalnej emisji „Dukatów Warszawskich”.

Decyzja Prezydium KK nr 113/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 114/10 ws. prowadzenia konsultacji nad wdrażaniem ERD


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z dotychczasowymi rezultatami projektu „Realizowanie Strategii Lizbońskiej poprzez wdrażanie Europejskich Ram Działania na rzecz równości płci” oraz z wnioskami
z warsztatów dla partnerów społecznych uznaje za zasadne podjęcie z organizacjami partnerów społecznych reprezentatywnymi na poziomie krajowym wspólnych działań mających na celu skuteczną realizację założeń ERD w obszarze określonym poprzez w/w wnioski.
W tym celu Prezydium KK powołuje zespół w składzie:
Janusz Łaznowski
Sławomir Adamczyk
Danuta Wojdat
i upoważnia do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pozostałych reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych nad zakresem przyszłej współpracy oraz metodami i  możliwościami wspólnych działań.

Decyzja Prezydium KK nr 115/10 ws. wniosku do KFS o refundację kosztów manifestacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 8  pkt 2c regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego występuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów przejazdu dla uczestników manifestacji w obronie przemysłu stoczniowego oraz miejsc pracy, która odbędzie się 31 maja 2010 r. w Szczecinie.

Decyzja Prezydium KK nr 116/10 ws. poparcia dla strajkujących pracowników PKS Gostynin

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” udziela pełnego poparcia dla Zarządu Regionu Płockiego organizującego w dniu 21 maja 2010 roku w Warszawie Manifestację w obronie strajkujących od ponad trzech tygodni pracowników PKS Gostyninie. Jednocześnie Prezydium KK wnioskuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu dla uczestników manifestacji.

Decyzja Prezydium KK nr 117/10 ws. zgody na użycie nazwy i znaku NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” dla Narodowego Centrum Kultury jako Koordynatora kampanii zagranicznej obchodów XXX-lecia NSZZ „Solidarność” w trakcie kampanii promocyjnej obchodów rocznicowych.

Decyzja Prezydium KK nr 118/10 ws. zgody na użycie logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Chórowi „Solidarni” im. Jana Pawła II z siedzibą w Płocku, na okładce płyty z pieśniami patriotycznymi sponsorowanymi przez Region Płocki NSZZ „Solidarność”. 
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.