Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 78/16 ws. opinii o projekcie ustawy MSWiA o Straży Ochrony Kolei

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje pozytywnie projekt ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjio Straży Ochrony Kolei (projekt z dnia 20 kwietnia 2016 r.).

Jednocześnie Prezydium KK składa zastrzeżenie do treści art. 83 ust. 2 projektowanej ustawy. Przepis ten wprowadza prawo zrzeszania się pracowników Służby Ochrony Kolei (dalej: SOK)  w związkach zawodowych jednocześnie z ograniczeniem możliwości ich funkcjonowania w SOK tylko do jednej organizacji. W naszej ocenie tak daleko posunięta ingerencja w prawo koalicji może powodować ewentualną niezgodność projektowanego przepisu z Konwencją nr 87 MOP.

Z wypowiedzi Komitetu Wolności Związkowej (dalej: KWZ) Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, iż art. 9 Konwencji nr 87 MOP pozostawia ustawodawstwu krajowemu określenie zakresu gwarancji praw związkowych w odniesieniu do sił zbrojnych i policji. W tym miejscu należy podkreślić, że w świetle projektu ustawy o SOK jego status będzie analogiczny do policji choć z nią nie tożsamy. Oznacza to, że ustawodawca zachowuje pełną swobodę uregulowania „kwestii związkowej” co pozwala mu wprawdzie z jednej strony ograniczyć dopuszczalność działalności związkowej do jednego związku zawodowego, ale też nie zabrania umożliwienia funkcjonowania więcej niż jednego związku zawodowego.  

Zwracamy także uwag że, odnosząc się do sił zbrojnych, KWZ wskazuje na konieczność określenia wykazu stanowisk wyłączających pełniące je osoby z postanowień Konwencji nr 87. Winny być one ściśle określone a w razie wątpliwości pracownicy winni być traktowani jako pracownicy cywilni (pkt 226, Wolność związkowa, Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP, Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP, Gdańsk 2012 (wersja angielska Genewa 2006)). Z powyższego wynika, że dalej idące ograniczenia prawa koalicji nawet w służbach mundurowych muszą być traktowane na zasadzie wyjątku w stosunku do konkretnych stanowisk. Jednocześnie należy pamiętać, że ustawowe narzucanie monopolu związkowego Komitet uznaje za sprzeczne z zasadami wolności związkowej (pkt 363, Wolność … ).  

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.