Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 76/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS ws. superwizji pracy socjalnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2016 r., w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Przedłożony projekt rozporządzenia, stanowi realizację upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 121a ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zgodnie z którymMinister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wytyczne dotyczące superwizji pracy socjalnej. Zaproponowane w projekcie rozwiązania nie budzą wątpliwości.

Istotą superwizji, która swoje korzenie wywodzi z zarządzania organizacją oraz zasobami ludzkimi, jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów, którymi zajmuje się dana organizacja. Proces ten opiera się na analizie funkcjonowania pracowników w ich rolach zawodowych.

Efektem superwizji powinno być doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników socjalnych z jednej strony, z drugiej zaś, zwiększenie efektywności systemu pomocy społecznej.

Jednocześnie Prezydium KK NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na fakt, że w związku z wprowadzeniem superwizji socjalnej, która dotychczas nie była stosowana jako narzędzie systemowe w pomocy społecznej, należy wprowadzić również nadzór nad zasadami jej wdrażania oraz realizacji, tak by to nowe i potrzebne narzędzie stało się narzędziem ułatwiającym wykonywanie zadań przez  pracowników socjalnych.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.