Menu

Decyzja Prezydium KK nr 76/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS ws. superwizji pracy socjalnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2016 r., w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Przedłożony projekt rozporządzenia, stanowi realizację upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 121a ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zgodnie z którymMinister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wytyczne dotyczące superwizji pracy socjalnej. Zaproponowane w projekcie rozwiązania nie budzą wątpliwości.

Istotą superwizji, która swoje korzenie wywodzi z zarządzania organizacją oraz zasobami ludzkimi, jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów, którymi zajmuje się dana organizacja. Proces ten opiera się na analizie funkcjonowania pracowników w ich rolach zawodowych.

Efektem superwizji powinno być doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników socjalnych z jednej strony, z drugiej zaś, zwiększenie efektywności systemu pomocy społecznej.

Jednocześnie Prezydium KK NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na fakt, że w związku z wprowadzeniem superwizji socjalnej, która dotychczas nie była stosowana jako narzędzie systemowe w pomocy społecznej, należy wprowadzić również nadzór nad zasadami jej wdrażania oraz realizacji, tak by to nowe i potrzebne narzędzie stało się narzędziem ułatwiającym wykonywanie zadań przez  pracowników socjalnych.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.