Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 68/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W projektowanym Załączniku nr 1 w części IX Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, który jest przeprowadzany w związku z ubieganiem się o świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wątpliwości budzi tytuł nagłówka II części wywiadu. Określenie w nim zawarte „zakres wątpliwości …” może zostać potraktowane jako uprzedzenie faktu, a nie zbadanie zasadności wątpliwości,
o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dlatego proponujemy wykreślenie z nagłówka tytułu cz. II projektowanego kwestionariusza wywiadu słowa „wątpliwości” i nadanie następującego brzmienia „Ustalenia pracownika socjalnego
w zakresie określonym art. 15 ust. 1 ustawy (…)”.

W §2 ust. 8 projektu, wprowadza się wzór oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej za pomocą terminala mobilnego. NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że w celu realizacji możliwości wykorzystania terminali mobilnych na potrzeby wywiadu środowiskowego, należy zabezpieczyć adekwatne środki finansowe dla Ośrodków Pomocy Społecznej na zakup odpowiedniego sprzętu, aby przepis ten nie pozostawał martwy.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.