Menu

Decyzja Prezydium KK nr 68/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W projektowanym Załączniku nr 1 w części IX Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, który jest przeprowadzany w związku z ubieganiem się o świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wątpliwości budzi tytuł nagłówka II części wywiadu. Określenie w nim zawarte „zakres wątpliwości …” może zostać potraktowane jako uprzedzenie faktu, a nie zbadanie zasadności wątpliwości,
o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dlatego proponujemy wykreślenie z nagłówka tytułu cz. II projektowanego kwestionariusza wywiadu słowa „wątpliwości” i nadanie następującego brzmienia „Ustalenia pracownika socjalnego
w zakresie określonym art. 15 ust. 1 ustawy (…)”.

W §2 ust. 8 projektu, wprowadza się wzór oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej za pomocą terminala mobilnego. NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że w celu realizacji możliwości wykorzystania terminali mobilnych na potrzeby wywiadu środowiskowego, należy zabezpieczyć adekwatne środki finansowe dla Ośrodków Pomocy Społecznej na zakup odpowiedniego sprzętu, aby przepis ten nie pozostawał martwy.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.