Menu

Decyzja Prezydium KK nr 56/16 ws. opinii o projekcie wniosku MRPiPS o ratyfikację Protokołu z 2014 r. do Konwencji MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, z 1930 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt wniosku MRPiPS o ratyfikację Protokołu z 2014 r. do Konwencji MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, z 1930 r. Jednocześnie Prezydium KK uważa za konieczne jak najszybsze ratyfikowanie przez Polskę Protokołu.

Protokół uzupełnia bowiem istniejące w Konwencji nr 29 luki, które powstały w wyniku zmieniających się form pracy przymusowej od czasu utworzenia Konwencji. Ponadto, Protokół umożliwia skuteczne środki dla zapobiegania i eliminowania pracy przymusowej, zapewnienia ofiarom ochrony i odszkodowania oraz do karania sprawców pracy przymusowej lub obowiązkowej. Jest to szczególnie istotne w świetle ostatnich danych MOP, według których przynajmniej 20,9 miliona ludzi na świecie to ofiary pracy przymusowej.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest przekonane, iż poprzez szybką ratyfikację Protokołu, rząd RP nie tylko potwierdzi swoje zobowiązanie podjęte w czasie Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2014 r., która przyjęła Protokół, ale również pokaże zaangażowanie naszego kraju na rzecz zniesienia współczesnego niewolnictwa.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.