Menu

Decyzja Prezydium KK nr 21/16 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Głównym celem projektowanej zmiany jest ograniczenie kierowania dzieci do pieczy zastępczej wbrew woli rodziców, jedynie z powodu ubóstwa.

 Zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, które prowadzą do rozdzielenia dziecka i rodzica może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy wcześniej stosowane środki interwencji nie były skuteczne, a dobro dziecka, w szczególności zagrożenie jego życia lub zdrowia tego wymagają. Zdaniem Prezydium KK, trudna sytuacja materialna rodziny nie może, w żadnym razie, stanowić przesłanki do odebrania dziecka/dzieci rodzicom i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Pomocą w takich sytuacjach zajmują się odpowiednie na danym terenie służby socjalne, których zadaniem jest przezwyciężenie trudności materialnych.

Prezydium KK widzi konieczność podjęcia monitoringu prowadzonej współpracy między służbami socjalnymi a kuratorami sądowymi w zakresie wspierania rodzin z dziećmi oraz realizacji zadań ustawowych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.