Menu

Decyzja Prezydium KK nr 180/15 ws. opinii o projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (zwanego dalej projektem rozporządzenia MZ zmieniającego).

Prezydium KK podtrzymuje swoje Stanowisko nr 2/15 ws. naruszenia prawa w projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zawiera także zapis (§ 2 ust. 4 pkt.1)), który narusza zasadę równości związków zawodowych.

Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę, że w projekcie rozporządzenia zmieniającego Ministerstwa Zdrowia nie dokonano zmiany brzmienia §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. tak jak w przypadku innych przepisów wskazanych w §1, co jest niezgodne z zasadami prawidłowej legislacji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.