Menu

Decyzja Prezydium KK nr 172/15 ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielsk

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 11.09.2015 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Po raz kolejny rząd zauważa brak odpowiedniego systemu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych proponując doraźne rozwiązania. NSZZ „Solidarność” od 2006 roku zabiega o stworzenie systemowego rozwiązania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, który uwzględnia prawa świadczeniobiorców  do poprawy ich sytuacji dochodowej, proporcjonalnie do tempa wzrostu gospodarczego kraju. Tymczasem proponowany jest jednorazowy dodatek do najniższych świadczeń, którego wysokość ma uzupełnić nieznaczną kwotę wzrostu wysokości świadczeń w 2016 roku. Takie  rozwiązanie nie spełni swojej funkcji waloryzacyjnej, ponieważ w kolejnym roku waloryzacja świadczeń nie będzie uwzględniać jednorazowego dodatku. Tym samym nie można zgodzić się z tezą zawartą w uzasadnieniu projektu, że proponowany dodatek będzie stanowić realne wsparcie najuboższych grup emerytów i  rencistów.

Projektowany jednorazowy dodatek do najniższych świadczeń nie rozwiązuje problemu zachowania realnej wartości najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz nie poprawia trudnej sytuacji najuboższych emerytów i rencistów w sposób trwały, dlatego Prezydium KK NSZZ „Solidarność” ponownie postuluje o stworzenie systemowego rozwiązania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, zapewniający odpowiednią ochronę przed ich deprecjacją i uwzględniający prawo świadczeniobiorców do korzystania ze wzrostu gospodarczego kraju.

Jednocześnie NSZZ „Solidarność” nadal wnosi o rozpoczęcie prac nad zniwelowaniem rozbieżności między najniższymi świadczeniami emerytalno-rentowymi,
a przeciętnymi świadczeniami wynikającymi z dotychczas stosowanego wskaźnika waloryzacji (CPI), który  nie gwarantuje zachowania realnej wartości tych świadczeń wśród najuboższych grup emerytów i rencistów.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.