Menu

Decyzja Prezydium KK Nr 122/15 ws. udzielenia poparcia projektowi składanemu przez MSZOSZ pt.”Flexicurity – elastyczność a biedni pracujący” (ang. Flexicurity – flexibility vs.working poor”) i zaangażowaniu się w projekt jako organizacja stowarzyszo

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia  udzielić poparcia projektowi składanemu przez MSZOSZ pt.”Flexicurity – elastyczność a biedni pracujący”
i przystąpić do projektu jako organizacja stowarzyszona.. Wniosek projektowy zostanie złożony przez Lidera (MSZOSZ) w odpowiedzi na konkurs VP/2015/004 „Wzmocnienie ekspertyzy w obszarze relacji przemysłowych” ogłoszony przez KE. Celem projektu jest analiza doświadczeń poszczególnych krajów związanych z podejmowanymi przez nie działaniami antykryzysowymi, szczególnie w zakresie uelastyczniania ryku pracy, wzrostu zasiłków socjalnych oraz wzmacniania aktywnych i pasywnych form wsparcia dla zatrudnienia. Szczegółowej analizie poddana będzie rola partnerów społecznych
w kształtowaniu polityk flexicurity w państwach regionu, a także zależności pomiędzy uelastycznianiem rynku pracy a nasilaniem się zjawiska biednych pracujących.

Zaangażowanie NSZZ „Solidarność” będzie polegało na:

-        uczestniczeniu w seminariach i konferencji końcowej,

-        rozpowszechnianiu rezultatów projektu poprzez stronę www i struktury Związku.

Osoba odpowiedzialna za współpracę w ramach tego projektu: Katarzyna Bartkiewicz.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.