Menu

Decyzja Prezydium KK nr 27/15 ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w opiniowanym projekcie polegające na dodaniu dwóch nowych ustępów
8 i 9 w artykule 24 są niespójne ze zmianami w tej samej ustawie i w tym samym artykule proponowanymi w drugim projekcie, który otrzymaliśmy jednocześnie z jednym pismem przewodnim.

Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania pozwalające na to, aby rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania przez jej członków dochodu powodującego przekroczenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych nie utraciła automatycznie prawa do tych świadczeń, jest rozwiązaniem idącym w dobrym kierunku.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” stwierdza, iż te działania są niewystarczające i postuluje podniesienie kryteriów dochodowych do wysokości minimum socjalnego, zgodnie z deklaracjami rządowymi z 2003 roku (złożonymi w trakcie prac nad ustawą o świadczeniach rodzinnych), uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wprowadzenie mechanizmów ich corocznej waloryzacji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.