Menu

UCHWAŁA Nr 21 XXX KZD ws. zmiany Uchwały nr 16 XXVI KZD ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych

Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr 16 XXVI KZD:

§ 9 pkt 11  otrzymuje brzmienie:

11. Jednostka organizacyjna Związku, która występuje o pomoc do KFS zobowiązana jest dokonać, na podstawie faktur, rozliczenia otrzymanej pomocy nie później niż 6 tygodni po zakończeniu akcji protestacyjnej. Do rozliczenia finansowego należy dołączyć sprawozdanie z przeprowadzonej akcji oraz listę obecności podpisaną przez uczestników.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.