Menu

UCHWAŁA Nr 20 XXX KZD ws. zmiany w § 6 Uchwały Nr18 XXVI KZD ws. przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz tytułu Honorowy Członek Związku

Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr 18 XXVI KZD:

po § 6 dodaje się zapis w brzmieniu:

Zasady postępowania dotyczące wszczęcia procedury odebrania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

§ 7

 1. W szczególnych przypadkach, gdy osoba, której nadano tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” przestała dochowywać wierności ideałom „Solidarności” Krajowy Zjazd Delegatów może ten tytuł odebrać.
 2. Wniosek w sprawie wszczęcia procedury odebrania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”  może składać:
  1) zarząd regionu. Wniosek ten musi być dodatkowo poparty przez władzę wykonawczą innego regionu lub sekretariatu branżowego,
  2) rada krajowego sekretariatu branżowego. Wniosek ten musi być poparty przez władzę wykonawczą innego krajowego sekretariatu branżowego lub regionu,
  3) Prezydium Komisji Krajowej. W przypadku, gdy wniosek dotyczy członka Związku, to musi on zostać zaopiniowany przez zarząd regionu,  w którym zarejestrowana jest jednostka organizacyjna Związku, do której ten członek Związku należy.
   
 3. Wniosek o wszczęcie procedury odebrania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” składa się do Komisji Krajowej nie później niż na trzy miesiące przed terminem kolejnej sesji KZD.

  1) wniosek musi zawierać szczegółowy opis zachowań, które spowodowały wszczęcie procedury odebrania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
   
 4. Kapituła rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w okresie jednego miesiąca po wygaśnięciu terminu, o którym mowa w ust.1. Zaopiniowane przez Kapitułę wnioski zostaną wysłane, za pośrednictwem Komisji Krajowej, do wszystkich zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych. Uwagi lub zastrzeżenia, do opinii Kapituły, zarządy regionów i rady sekretariatów mogą przesłać do Komisji Krajowej w terminie wskazanym przez Komisję Krajową, który nie może być krótszy niż 30 dni przed datą rozpoczęcia sesji Krajowego Zjazdu Delegatów.

Numeracja kolejnego paragrafu zmienia się odpowiednio.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.