Menu

UCHWAŁA Nr 17 XXX KZD ws. zmiany Uchwały nr 2 XIX KZD

Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza następującą zmianę w § 4 ust.2  Uchwały nr 2 XIX KZD ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych:

§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku może polecić dowolnej komisji rewizyjnej podrzędnej jednostki organizacyjnej Związku podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w zakresie jej kompetencji oraz zażądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień, które winny być jej przekazane w terminie określonym przez komisję polecającą kontrolę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.