Logo
Wydrukuj tę stronę

21 czerwca 2006 (27/06)

Komunikat

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", obradująca w dniu 21 czerwca 2006 roku w Warszawie, złożyła hołd uczestnikom wydarzeń 1976 roku w Radomiu, Płocku i Ursusie. W przyjętym specjalnym stanowisku związkowcy stwierdzają, że robotnicy, którzy 25 czerwca 1976 roku wyszli na ulice, byli odważnymi ludźmi, mieli śmiałość upomnieć się o dobro całego społeczeństwa. To z ich czynu zrodziła się ludzka solidarność, która po kilku latach zaowocowała powstaniem NSZZ "Solidarność". Dziś, w 30 rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" składa hołd wszystkim uczestnikom - bohaterom tamtych dni, bez których poświęcenia Polska po latach komunistycznego zniewolenia nie znalazłaby swojej drogi do niepodległości. Dziękujemy Wam za odwagę, męstwo, daninę życia i zdrowia. Ten wysiłek był potrzebny. Ofiary życia, zdrowia nie poszły na marne.

Przyjęto także stanowisko ws. zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym i represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w którym pozytywnie oceniono poselski projekt ustawy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zmieniający ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych, a poszerzający regulację o orzeczenia organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i organów pozasądowych wydane do 31 grudnia 1989 r. Do projektu ustawy zgłoszono jednak uwagi i zastrzeżenia szczegółowe.

Przewodniczący Janusz Śniadek zrelacjonował członkom KK przebieg spotkania z udziałem premiera Kazimierza Marcinkiewicza, właściwych ministrów oraz związkowych przedstawicieli wybranych branż, jakie miało miejsce w połowie czerwca. Rozmowy będą kontynuowane. Poinformował także o przebiegu prac nad nową umową społeczną w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Komisja Krajowa zdecydowała również o przyłączeniu Regionu Pilskiego do Regionu Wielkopolska. W czerwcu odbywają się wybory nowych regionalnych władz związku. To kolejny, po Lesznie, Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej region, który zdecydował się na połączenie z sąsiadującą ze sobą strukturą. Do nowej kadencji wejdą zatem 34 regiony.

W trakcie posiedzenia zapoznano się z projektami regulaminu obrad oraz ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 27/06
ws. zmiany zasięgu działania Regionu Wielkopolska oraz wyrejestrowania Regionu Pilskiego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz uchwały KK nr 642/98, na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska, w oparciu o porozumienie zawarte między Regionem Wielkopolska oraz Regionem Pilskim, podejmuje decyzje:

  1. o zmianie zasięgu działania Regionu Wielkopolska, rozszerzając obszar tego Regionu o dotychczasowy obszar Regionu Pilskiego w województwie Wielkopolskim i Zachodniopomorskim;
  2. o wyrejestrowaniu Regionu Pilskiego z Krajowego Rejestru Regionów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wpisania jednostek organizacyjnych Związku z obszaru dotychczasowego Regionu Pilskiego do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych Związku w Regionie Wielkopolska. Zarejestrowanie tych jednostek organizacyjnych w Regionie Wielkopolska skutkuje jednoczesnym wyrejestrowaniem ich z Regionu Pilskiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Region Wielkopolska, po zarejestrowaniu podstawowych jednostek organizacyjnych, jest zobowiązany do poinformowania pracodawców, których wyżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne obejmują swoim działaniem, o zmianie nadrzędnych władz związkowych.

Stanowisko KK nr 9/06
ws. zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym i represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zmieniający ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, który poszerza regulację o orzeczenia organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i organów pozasądowych wydane do 31 grudnia 1989 r.

Jednocześnie zdecydowanie sprzeciwiamy się zapisanemu w tym projekcie zamiarowi zamknięcia drogi do rehabilitacji i sprawiedliwości osobom skazanym przez kolegia do spraw wykroczeń. Taki zapis jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawa, równości wobec prawa, równego traktowania przez władze publiczne i niedyskryminacji. Jego wprowadzenie spowoduje, że wiele ofiar systemu komunistycznego stanie się ludźmi gorszej kategorii, którym odbierze się możliwość dochodzenia prawdy i zadośćuczynienia.

Zwracamy ponadto uwagę, że rezygnacja z przepisu dającego szansę na rehabilitację osobom karanym po 31 grudnia 1989 r., ale za działalność mieszczącą się w tych ramach czasowych jest zupełnie nieuzasadniona i dalece dla nich krzywdząca.

NSZZ "Solidarność" spodziewa się, że ta niezwykle ważna i bardzo oczekiwana ustawa, z uwzględnieniem powyższych uwag, zostanie przyjęta i wejdzie w życie w roku bieżącym, w którym przypada niechlubna 25 rocznica wprowadzenia przez władze komunistyczne stanu wojennego w Polsce.

Stanowisko KK nr 10/06
ws. 30 rocznicy wydarzeń w Radomiu, Płocku i Ursusie

 Mija 30 lat od chwili, gdy 25 czerwca 1976 roku robotnicy Radomia, Płocka i Ursusa opuścili stanowiska pracy, by dać wyraz swemu niezadowoleniu z warunków życia, niesprawiedliwego systemu wynagradzania, nisko opłacanej pracy, wysokich kosztów utrzymania i braku perspektyw.

Pod Komitety Wojewódzkie PZPR poszli, aby przedstawić swoje postulaty. Komunistyczna władza nie chciała rozmawiać. Ówcześni decydenci postanowili uciszyć protesty siłą - gradem ciosów pałek, gazami łzawiącymi i strumieniami z armatek wodnych. Przeciwko protestującym robotnikom rzucono uzbrojonych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji.

Następnie były pamiętne "ścieżki zdrowia", aresztowania i wyrzucanie z pracy. Prześladowania uczestników tamtych wydarzeń i ich rodzin trwały całymi latami, a komuniści i ich spadkobiercy polityczni robili wszystko, by tych ludzi znieważyć.

Robotnicy, którzy 25 czerwca 1976 roku wyszli na ulice, byli odważnymi ludźmi, mieli śmiałość upomnieć się o dobro całego społeczeństwa. To z ich czynu zrodziła się ludzka solidarność, która po kilku latach zaowocowała powstaniem NSZZ "Solidarność".

Dziś, w 30 rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" składa hołd wszystkim uczestnikom - bohaterom tamtych dni, bez których poświęcenia Polska po latach komunistycznego zniewolenia nie znalazłaby swojej drogi do niepodległości. Dziękujemy Wam za odwagę, męstwo, daninę życia i zdrowia. Ten wysiłek był potrzebny. Ofiary życia, zdrowia nie poszły na marne.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.