Menu

21 czerwca 2006 (27/06)

Komunikat

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", obradująca w dniu 21 czerwca 2006 roku w Warszawie, złożyła hołd uczestnikom wydarzeń 1976 roku w Radomiu, Płocku i Ursusie. W przyjętym specjalnym stanowisku związkowcy stwierdzają, że robotnicy, którzy 25 czerwca 1976 roku wyszli na ulice, byli odważnymi ludźmi, mieli śmiałość upomnieć się o dobro całego społeczeństwa. To z ich czynu zrodziła się ludzka solidarność, która po kilku latach zaowocowała powstaniem NSZZ "Solidarność". Dziś, w 30 rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" składa hołd wszystkim uczestnikom - bohaterom tamtych dni, bez których poświęcenia Polska po latach komunistycznego zniewolenia nie znalazłaby swojej drogi do niepodległości. Dziękujemy Wam za odwagę, męstwo, daninę życia i zdrowia. Ten wysiłek był potrzebny. Ofiary życia, zdrowia nie poszły na marne.

Przyjęto także stanowisko ws. zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym i represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w którym pozytywnie oceniono poselski projekt ustawy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zmieniający ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych, a poszerzający regulację o orzeczenia organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i organów pozasądowych wydane do 31 grudnia 1989 r. Do projektu ustawy zgłoszono jednak uwagi i zastrzeżenia szczegółowe.

Przewodniczący Janusz Śniadek zrelacjonował członkom KK przebieg spotkania z udziałem premiera Kazimierza Marcinkiewicza, właściwych ministrów oraz związkowych przedstawicieli wybranych branż, jakie miało miejsce w połowie czerwca. Rozmowy będą kontynuowane. Poinformował także o przebiegu prac nad nową umową społeczną w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Komisja Krajowa zdecydowała również o przyłączeniu Regionu Pilskiego do Regionu Wielkopolska. W czerwcu odbywają się wybory nowych regionalnych władz związku. To kolejny, po Lesznie, Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej region, który zdecydował się na połączenie z sąsiadującą ze sobą strukturą. Do nowej kadencji wejdą zatem 34 regiony.

W trakcie posiedzenia zapoznano się z projektami regulaminu obrad oraz ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 27/06
ws. zmiany zasięgu działania Regionu Wielkopolska oraz wyrejestrowania Regionu Pilskiego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz uchwały KK nr 642/98, na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska, w oparciu o porozumienie zawarte między Regionem Wielkopolska oraz Regionem Pilskim, podejmuje decyzje:

  1. o zmianie zasięgu działania Regionu Wielkopolska, rozszerzając obszar tego Regionu o dotychczasowy obszar Regionu Pilskiego w województwie Wielkopolskim i Zachodniopomorskim;
  2. o wyrejestrowaniu Regionu Pilskiego z Krajowego Rejestru Regionów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2006 r.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wpisania jednostek organizacyjnych Związku z obszaru dotychczasowego Regionu Pilskiego do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych Związku w Regionie Wielkopolska. Zarejestrowanie tych jednostek organizacyjnych w Regionie Wielkopolska skutkuje jednoczesnym wyrejestrowaniem ich z Regionu Pilskiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Region Wielkopolska, po zarejestrowaniu podstawowych jednostek organizacyjnych, jest zobowiązany do poinformowania pracodawców, których wyżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne obejmują swoim działaniem, o zmianie nadrzędnych władz związkowych.

Stanowisko KK nr 9/06
ws. zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym i represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zmieniający ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, który poszerza regulację o orzeczenia organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i organów pozasądowych wydane do 31 grudnia 1989 r.

Jednocześnie zdecydowanie sprzeciwiamy się zapisanemu w tym projekcie zamiarowi zamknięcia drogi do rehabilitacji i sprawiedliwości osobom skazanym przez kolegia do spraw wykroczeń. Taki zapis jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawa, równości wobec prawa, równego traktowania przez władze publiczne i niedyskryminacji. Jego wprowadzenie spowoduje, że wiele ofiar systemu komunistycznego stanie się ludźmi gorszej kategorii, którym odbierze się możliwość dochodzenia prawdy i zadośćuczynienia.

Zwracamy ponadto uwagę, że rezygnacja z przepisu dającego szansę na rehabilitację osobom karanym po 31 grudnia 1989 r., ale za działalność mieszczącą się w tych ramach czasowych jest zupełnie nieuzasadniona i dalece dla nich krzywdząca.

NSZZ "Solidarność" spodziewa się, że ta niezwykle ważna i bardzo oczekiwana ustawa, z uwzględnieniem powyższych uwag, zostanie przyjęta i wejdzie w życie w roku bieżącym, w którym przypada niechlubna 25 rocznica wprowadzenia przez władze komunistyczne stanu wojennego w Polsce.

Stanowisko KK nr 10/06
ws. 30 rocznicy wydarzeń w Radomiu, Płocku i Ursusie

 Mija 30 lat od chwili, gdy 25 czerwca 1976 roku robotnicy Radomia, Płocka i Ursusa opuścili stanowiska pracy, by dać wyraz swemu niezadowoleniu z warunków życia, niesprawiedliwego systemu wynagradzania, nisko opłacanej pracy, wysokich kosztów utrzymania i braku perspektyw.

Pod Komitety Wojewódzkie PZPR poszli, aby przedstawić swoje postulaty. Komunistyczna władza nie chciała rozmawiać. Ówcześni decydenci postanowili uciszyć protesty siłą - gradem ciosów pałek, gazami łzawiącymi i strumieniami z armatek wodnych. Przeciwko protestującym robotnikom rzucono uzbrojonych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji.

Następnie były pamiętne "ścieżki zdrowia", aresztowania i wyrzucanie z pracy. Prześladowania uczestników tamtych wydarzeń i ich rodzin trwały całymi latami, a komuniści i ich spadkobiercy polityczni robili wszystko, by tych ludzi znieważyć.

Robotnicy, którzy 25 czerwca 1976 roku wyszli na ulice, byli odważnymi ludźmi, mieli śmiałość upomnieć się o dobro całego społeczeństwa. To z ich czynu zrodziła się ludzka solidarność, która po kilku latach zaowocowała powstaniem NSZZ "Solidarność".

Dziś, w 30 rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" składa hołd wszystkim uczestnikom - bohaterom tamtych dni, bez których poświęcenia Polska po latach komunistycznego zniewolenia nie znalazłaby swojej drogi do niepodległości. Dziękujemy Wam za odwagę, męstwo, daninę życia i zdrowia. Ten wysiłek był potrzebny. Ofiary życia, zdrowia nie poszły na marne.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.