Menu

10-11 października 2006 (33-36/06)

Komunikat

W Gdańsku odbyło się pierwsze, po XX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "S" posiedzenie Komisji Krajowej.

W przyjętym dzisiaj stanowisku NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się łamaniu praw związkowych i apeluje do pracowników o orgniazowanie się. Komisja Krajowa przywołała w statnowisku przykłady gdańskiego Media Markt i gorzowskiego Lidla, gdzie pracownicy chcąc bronić swoich praw, zorganizowali się w NSZZ "Solidarność".

Komisja Krajowa wezwała pracodawców do zaprzestania stosowania represji wobec pracowników, którzy chcą organizować się w "Solidarności". "Wyzysk pracowników na pewno nie przyniesie rozwoju kraju i poszczególnych firm. Nasz Związek chce partnerstwa i dialogu, ale nie zawaha się użyć wszystkich statutowych środków w obronie godności każdego pracownika" - czytamy w stanowisku. "Solidarność" wzywa również rząd i parlament do tworzenia mechanizmów prawnych, które zapewnią skuteczne przestrzeganie przez pracodawców konstytucyjnego prawa pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe.

Wybrano prezydium i zespoły robocze Związku. Do prezydium weszli - Maciej Jankowski, Jerzy Langer, Stefan Kubowicz, Zbigniew Kruszyński, Józef Mozolewski, Marian Król, Waldemar Krenc, Janusz Łaznowski, Jacek Smagowicz, Andrzej Konecki, Bogdan Kubiak, Krzysztof Dośla.

Komisja Krajowa powołała również dziewięć zespołów stałych (ds. prawa pracy, polityki społecznej, polityki gospodarczej, przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju dialogu społecznego, polityki zagranicznej, edukacji związkowej, rozwoju Związku, informacji, komunikacji wewnętrznej i promocji) i trzy zespoły zadaniowe: do spraw negocjacji emerytur pomostowych, przyjęcia standardów regionów i sekretariatów branżowych oraz kart rabatowych.

 • Marta Pióro

UCHWAŁA KK nr 33/06
ws. określenia wielkości Prezydium KK

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia, że Prezydium KK liczyć będzie do 17 członków wraz z Przewodniczącym KK.

UCHWAŁA KK nr 34/06
ws. powołania zespołów KK

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia w kadencji 2006-2010 powołać następujące zespoły stałe KK:

 1. zespół ds. prawa pracy, warunków pracy i układów zbiorowych
 2. zespół ds. polityki społecznej
 3. zespół ds. polityki gospodarczej
 4. zespół ds. przeciwdziałaniu bezrobociu
 5. zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
 6. zespół ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP
 7. zespół ds. edukacji związkowej
 8. zespół ds. rozwoju Związku
 9. zespół ds. informacji, komunikacji wewnętrznej i promocji

oraz zespoły zadaniowe KK:

 1. zespół ds. negocjacji emerytur pomostowych
 2. zespół ds. analizy i aktualizacji standardów
 3. zespół ds. kart rabatowych

Komisja Krajowa upoważnia Prezydium KK do dokonywania zmian w składach zespołów KK.

Składy zespołów stałych KK stanowią załącznik do uchwały.

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. prawa pracy, warunków pracy i układów zbiorowych

 1. Biegun Andrzej
 2. Buczak Wojciech
 3. Gałęzewski Roman
 4. Kropiwnicki Andrzej
 5. Kruszyński Zbigniew
 6. Langer Jerzy
 7. Łaznowski Janusz
 8. Motowidełko Bogusław
 9. Najmoła Jarosław
 10. Nakonieczny Henryk
 11. Walczak Leszek

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. polityki społecznej

 1. Badowska-Wojciechowska Ewa
 2. Gałązka Zbigniew
 3. Grymel Henryk
 4. Kamiński Sławomir
 5. Kruszyński Zbigniew

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. polityki gospodarczej

 1. Bdzikot Andrzej
 2. Buczek Andrzej
 3. Chrząstowski Andrzej
 4. Grajcarek Kazimierz
 5. Grochowski Krzysztof
 6. Jaworski Jerzy
 7. Konecki Julian Andrzej
 8. Krenc Waldemar
 9. Miara Mirosław
 10. Nowiński Ewaryst
 11. Rakowiecki Sławomir
 12. RyśnikTadeusz
 13. Smagowicz Jacek
 14. Szozda Bogdan
 15. Urban Krzysztof

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. przeciwdziałania bezrobociu

 1. Dubiński Waldemar
 2. Kimso Kazimierz
 3. Kozłowski Mirosław
 4. Kruszyński Zbigniew
 5. Laskowski Marian
 6. Majchrowicz Tadeusz
 7. Maszkiewicz Zdzisław
 8. Mozolewski Józef
 9. Smagowicz Jacek
 10. Tyrna Marcin

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. rozwoju dialogu społecznego

 1. Czerwiński Krzysztof
 2. Dośla Krzysztof
 3. Kępczyński Wojciech
 4. Kropiwnicki Andrzej
 5. Kubowicz Stefan
 6. Mosiński Jan
 7. Ochman Maria
 8. Remiasz Władysław

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP

 1. Dziki Józef
 2. Grajcarek Kazimierz
 3. Jankowski Maciej
 4. Kielian Władysław
 5. Konecki Julian Andrzej
 6. Król Marian
 7. Krzaklewski Marian
 8. Kurasiewicz Jan
 9. Laskowski Marian
 10. Mosiński Jan
 11. Porwich Jarosław
 12. Śniadek Janusz
 13. Wójcik Tomasz

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. edukacji związkowej

 1. Badowska-Wojciechowska Ewa
 2. Franczyk Małgorzata
 3. Wójcik Tomasz
 4. Zgoda Krzysztof

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. rozwoju związku

 1. Bujara Alfred
 2. Dubiński Waldemar
 3. Franczyk Małgorzata
 4. Krauze Jarosław
 5. Lach Adam
 6. Suchecki Krzysztof
 7. Zgoda Krzysztof
 8. Zydorek Ewa
 9. Żurawski Jacek

Załącznik do uchwały nr 34/06

 

Zespół KK ds. informacji, komunikacji wewnętrznej i promocji

 1. Bryzek Dariusz
 2. Mozolewski Józef
 3. Osiński Bogdan
 4. Rybicki Jacek
 5. Szozda Bogdan
 6. Zydorek Ewa

UCHWAŁA KK nr 35/06
ws. zespołu ds. analizy i aktualizacji standardów

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów w kadencji 2006-2010 powołuje zespół ds. analizy i aktualizacji standardów w składzie:

 1. Bogusławski Zbigniew
 2. Dubiński Waldemar
 3. Dziki Józef
 4. Grajcarek Kazimierz
 5. Kowalik Mirosław
 6. Kubiak Bogdan
 7. Langer Jerzy
 8. Lisowiec Marian
 9. Molęcki Władysław
 10. Mosiński Jan
 11. Orłowski Bogdan
 12. Pogorzelski Wojciech
 13. Remiasz Mirosław
 14. Szozda Bogdan
 15. Szukała Stanisław
 16. Zydorek Ewa

Równocześnie anuluje się uchwałę KK nr 8/06.

UCHWAŁA KK nr 36/06
ws. zespołu ds. kart rabatowych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w kadencji 2006-2010 powołuje zespół ds. kart rabatowych w składzie:

 1. Bogusławski Zbigniew
 2. Gołąb Piotr
 3. Kielian Władysław
 4. Kopeć Franciszek
 5. Kowalik Mirosław
 6. Krauze Jarosław
 7. Kubowicz Stefan
 8. Kurasiewicz Jan
 9. Nowicki Mirosław
 10. Suchecki Krzysztof
 11. Szot Mirosław
 12. Tyrna Marcin

Stanowisko KK nr 12/06
ws. łamania praw pracowniczych

W tle kolejnych partyjnych sporów, pochłaniających elity polityczne i media, w dziesiątkach przedsiębiorstw łamane są podstawowe prawa pracownicze i związkowe. Przykładem są metody rodem ze stanu wojennego, stosowane wobec pracowników próbujących założyć związek zawodowy w gdańskim Media Markt i sieci sklepów spożywczych Lidl.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec takiej sytuacji. Potępiamy łamanie przez pracodawców Konwencji MOP nr 87 i 98, które ratyfikował polski rząd.

Wzywamy pracodawców do zaprzestania stosowania represji wobec pracowników, którzy chcą organizować się w "Solidarności". Wyzysk pracowników na pewno nie przyniesie rozwoju kraju i poszczególnych firm. Nasz Związek chce partnerstwa i dialogu, ale nie zawaha się użyć wszystkich statutowych środków w obronie godności każdego pracownika.

Wzywamy rząd i parlament, aby tworzyli mechanizmy prawne, w ramach których przestrzeganie praw pracowniczych będzie normą i które zapewnią skuteczne przestrzeganie przez pracodawców konstytucyjnego prawa pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe.

Deklarujemy pełną współpracę w działaniach, których efektem będzie przywrócenie partnerskich relacji między pracodawcą i pracownikiem.

Apelujemy do pracowników o podjęcie trudu zrzeszenia się w NSZZ "Solidarność". Razem możemy skuteczniej bronić naszych praw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.