Menu

Uchwała KK nr 19/2014 ws. stwierdzenia faktu nieważności Uchwały nr 383/XXVI/2014 Prezydium ZR Środkowowschodniego ws. rejestracji organizacji związkowej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 oraz § 8 ust. 1 Uchwały KK 22/13 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, po rozpatrzeniu wniosku Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, stwierdza nieważność Uchwały nr 383/XXVI/2014 Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” ws. rejestracji organizacji związkowej, jako niezgodnej z postanowieniami § 13 ust. 2 Uchwały KK 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej Związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmian miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych Związku oraz § 2 ust. 2 pkt a Uchwały KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego regionu niż region rejestrujących organizację zakładową.

UZASADNIENIE

I. 15 maja 2014 roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów oraz § 13 ust. 1 Uchwały KK nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych Związku, na wspólny wniosek Zarządu Regionu Mazowsze i Zarządu Regionu Chełmskiego, przyjęła Uchwałę o zmianie zasięgu działania obu Regionów rozszerzając obszar Regionu Mazowsze o powiaty: włodawski, chełmski, chełmski grodzki i krasnostawski w województwie lubelskim.

II. W związku z powyższym, na podstawie § 13 ust. 2 Uchwały KK 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych Związku, wszystkie jednostki organizacyjne dotychczasowego Regionu Chełmskiego powinny zostać przerejestrowane do Regionu Mazowsze. Zarejestrowanie Organizacji Oddziałowej w rejestrze Organizacji Oddziałowych Regionu Środkowowschodniego jest złamaniem tego przepisu. Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej argumenty, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła jak w uchwale.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.