Menu

Uchwała KK nr 3/2014 ws. wyborów delegatów na KZD na kadencję 2014 – 2018

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia, że:

1.      Podstawą do ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów przypadającej danemu regionowi w kadencji 2014 – 2018 będzie liczba (średnia arytmetyczna) członków Związku w regionie wyliczona na podstawie liczby, członków Związku
w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 podanych przez zarząd regionu zgodnie
z postanowieniami uchwały KK nr 14/2010.

2.      Weryfikacja deklarowanej liczby członków Związku w regionie, o której mowa
w pkt. 1 odbędzie się zgodnie z postanowieniami uchwały nr 6 XIX KZD.

3.      Jeden mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów w kadencji 2014 – 2018 przypada na każde pełne 2.100 członków Związku w regionie. Do tak wyliczonej liczby delegatów przypadających poszczególnym regionom nie wlicza się mandatów delegatów na KZD przypadających przewodniczącym zarządów regionów, rad krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów
i Rencistów.

4.      Walne zebrania delegatów regionu muszą przy dokonywaniu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów określić kolejność miejsc mandatowych tak, by można było – w razie potrzeby – zweryfikować według wymienionych wyżej kryteriów liczbę delegatów przypadającą regionowi.

5.      Wszelkie zobowiązania składkowe wobec Komisji Krajowej i Krajowego Funduszu Strajkowego za lata 2010 – 2013 muszą być wpłacone najpóźniej do 15 marca 2014. Po upływie tego terminu zostaną obliczone – w sposób określony w uchwale nr 6 XIX KZD – kwoty stanowiące podstawę do weryfikacji liczby delegatów na KZD przypadającej poszczególnym regionom.

6.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.