Logo
Wydrukuj tę stronę

Uchwała KK nr 2/2014 ws. interpretacji Statutu oraz zmiany Uchwały nr 9/05

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność” dokonuje interpretacji § 19 ust. 8 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz na podstawie § 19 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” zmiany  Uchwały KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ „Solidarność”.

§ 1.

Nie jest możliwe przekształcenie zakładowych organizacji koordynacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” w organizacje podzakładowe.

§ 2.

1.      Organizacje zakładowe lub międzyzakładowe, które w wyniku zmiany struktury
pracodawcy utworzyły zakładową  organizacje koordynacyjną jednocześnie zachowały nazwę i pozycję w Regionalnym Rejestrze Organizacji Zakładowych, mogą się przekształcić w organizacje podzakładowe.

2.      Powyższe przekształcenie jest dopuszczalne jeżeli w wyniku przekształceń struktury pracodawcy zakładowa organizacja koordynacyjna traci status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

§ 3.

W § 6 Uchwały KK nr 9/05 dodaje się literę „d” w brzmieniu:

d)   przekształcenia struktury pracodawcy, w wyniku którego zakładowa organizacja
koordynacyjna traci status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

§ 4

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się również do już rozpoczętych
a niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały czynności dotyczących
dostosowania struktury Związku podjętych w wyniku zmiany struktury pracodawcy. 

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.