Menu

Stanowisko KK nr 3/2014 ws. Lasów Państwowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z wielkim zaniepokojeniem ocenia zamiar obciążenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe daniną w wysokości
1,6 mld zł w latach 2014 i 2015 oraz podatkiem od przychodów, począwszy od 2016 roku,
w wysokości 2 %, na mocy projektu  zmiany ustawy o lasach, przyjętego przez Radę Ministrów.

Zakładane wielkości obciążeń zagrażają zdolności funkcjonowania Lasów Państwowych na zasadach samowystarczalności finansowej, a także właściwego mu funkcjonowaniu tego podmiotu w gospodarce narodowej oraz mogą skutkować utratą tysięcy miejsc pracy w leśnictwie.

W pracach nad nowelizacją ustawy o lasach nie był dochowany warunek przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu założeń lub projektu ustawy, wyczerpującej wszelkie znamiona ustawy podatkowej  –  przed ich skierowaniem do zaopiniowania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Ponadto projekt został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów bez uzgodnień międzyresortowych, przeprowadzonych choćby w trybie obiegowym, oraz przy istotnym naruszeniu Regulaminu pracy Rady Ministrów. Nie został też poprzedzony analizą finansowo – gospodarczą Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Komisja Krajowa w pełni popiera działania Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i wzywa Parlament Rzeczypospolitej Polskiej do odrzucenia tego projektu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.