Menu

Stanowisko KK nr 1/2014 ws. sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań polskiego rządu, dotyczących Poczty Polskiej S.A. Wynik przetargu na usługi pocztowe dla sądów i prokuratur, biorąc pod uwagę jego absurdalność, nasuwa podejrzenie zaistnienia korupcji w niebywałej skali. Przetarg wygrała firma Polska Grupa Pocztowa nie mająca żadnych możliwości zrealizowania zobowiązań wynikających z przetargu. W konsekwencji takiego podejścia do obowiązku nadzoru właścicielskiego, polscy obywatele i organy wymiaru sprawiedliwości zostali pozbawieni rzetelnej obsługi pocztowej. Dostarczanie korespondencji sądów i prokuratur  przez PGP powoduje, że dane wrażliwe polskich obywateli są ciągle narażane na ujawnianie.  Należy podkreślić, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że jeżeli państwo członkowskie skorzysta z prawa do zastrzeżenia pewnych usług dla operatora wyznaczonego (jak najbardziej obejmuje to prawo doręczenia sądowe), to nie musi nawet stosować reguł udzielania zamówień publicznych. Przepisy dotyczące zamówień publicznych powinny być bowiem stosowane wyłącznie do usług niezastrzeżonych (wyrok TS z dnia 18 grudnia 2007 r., sprawa C-220/06 Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia v. Administración General del Estado, Zb. Orz. 2007, s. I-12175).

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” potępia trwające od kilku lat zwolnienia pracowników PP SA. Obecny poziom zatrudnienia osiągnął stopień niebezpieczny dla Przedsiębiorstwa. Dalsze bezrefleksyjne stosowanie redukcji zatrudnienia, jako podstawowego sposobu na poprawianie wyniku finansowego, godziłoby w największą wartość Poczty Polskiej - rzetelność i jakość proponowanych obywatelom usług.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z działaniami struktur Związku oraz pracowników Poczty Polskiej w obronie godności pracy, zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzaniu systemu oceny pracowników nazwanego obłudnie „DIALOG”
i wzywa  do niezwłocznego odstąpienia od tego społecznie szkodliwego eksperymentu. Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy zawierają wystarczające dla uczciwych pracodawców mechanizmy oceny pracowników według kryteriów odnoszących się do wykonywania zadań i czynności określonych w umowach o pracę oraz
w indywidualnych zakresach czynności. Wdrażany obecnie w PP SA system oceny pracowników „DIALOG” odchodzi od tych reguł.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oczekuje od Rządu RP właściwego
i pełnego nadzoru  nad procesami zachodzącymi w PP S.A., firmie strategicznej dla interesu narodowego.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.