Menu

Stanowisko KK nr 10/2013 ws. antyzwiązkowej polityki Zarządu Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. wobec Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zarządu Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. skierowanych przeciwko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Spółce. Szczególnie niedopuszczalny jest zamiar bezprawnego zwolnienia z pracy, będących zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pod szczególną ochroną, przewodniczącej Justyny Chrapowicz i zastępcy przewodniczącej Artura Szuszkiewicza. Takie postępowanie nosi znamiona bezprawnych szykan pracodawcy wobec związku zawodowego, co jest pogwałceniem podstawowych wolności obywatelskich i pracowniczych wynikających z m.in. z Konstytucji RP.

Niezależność i samorządność związków zawodowych zagwarantowana jest
w Konstytucji RP, przepisach polskiego i międzynarodowego prawa. Ostrzegamy, że ich łamanie podlega odpowiedzialności prawnej, w tym karnej.

Żądamy od Zarządu Spółki Lidl natychmiastowego zaprzestania szykan wobec swoich pracowników, którzy zorganizowali się w związek zawodowy i deklarujemy pełne poparcie dla działań Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Lidl.

Od momentu powstania w tej firmie NSZZ „Solidarność”, organizacja ta miała trudności z prowadzeniem działalności związkowej niezależnej od pracodawcy
i umocowanej w przepisach prawa pomimo, że zgodnie z nim pracodawca nie może ingerować w działalność niezależnego i samorządnego związku zawodowego.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ostrzega, że jeśli pracodawca nie wycofa się
z ewidentnie bezprawnego zamiaru dyscyplinarnego zwolnienia przewodniczącej i jej zastępcę, rozpocznie zakrojone na szeroką skalę, ogólnopolskie działania zmierzające do wymuszenia przestrzegania praw pracowniczych i związkowych w firmie Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.