Menu

Uchwała KK nr 23/2010 ws. ustalenia wysokości miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru

par. 1

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zobligowana dyspozycją § 7 ust.1 i 2 Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (zmienionej Uchwałą Nr 7 XXI KZD) ustala wysokość miesięcznych wynagrodzeń przysługujących w pełnym wymiarze czasu pracy:
  1. przewodniczącemu:
a)      rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego do 40 tys. członków - 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", b)      rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego od 40 tys. do 100 tys. członków - 2,2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", c)      rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego powyżej 100 tys. członków - 2,4-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, d)      Komisji Krajowej - 2,9-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
  1. zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej - 0,9-krotnego wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej;
  1. Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pozostałym członkom Prezydium Komisji Krajowej - 0,8-krotnego wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej.
 

par. 2

Moc obowiązującą uchwały następuje z dniem zawarcia umów o zatrudnieniu.    
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.