Menu

Stanowisko KK nr 11/2010 ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń w 2011 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, na podstawie przedstawionych przez stronę rządową prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych na 2011 r.:
  • produkt krajowy brutto w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5%
  • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 2,3%
przedstawia propozycję w sprawach określonych w art. 3 wyżej wymienionej ustawy: 1. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 5,3% ; (prognozowany wzrost cen towarów i usług w 2011 r. + ½ wzrostu PKB w 2011 r. + 1.3% wynikający z niedoszacowania wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w 2010 r.); 2. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r. szacujemy na 3.332 zł; 3. minimalne wynagrodzenie za pracę powinno w 2011 r. wynosić 45% (tj. 1.500 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeżeli prognozowane przez rząd wskaźniki wzrosną, to odpowiednio powinny wzrosnąć proponowane przez NSZZ "Solidarność" wskaźniki. NSZZ „Solidarność”  wzywa rząd RP do podjęcia w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych rozmów na temat przedstawionych propozycji tak, aby mogły one zostać uwzględnione przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.