Menu

Stanowisko KK nr 7/2009 ws. w 20-tą rocznicę odzyskania suwerenności

Powstanie NSZZ „Solidarność”, a później – niezłomna walka tysięcy ludzi przyczyniły się dwadzieścia lat temu do odzyskania niepodległości. Te wydarzenia zainicjowały koniec porządku jałtańskiego, upadek komunizmu, a niedługo potem – rozpad Związku Radzieckiego i koniec zimnej wojny. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w przededniu 30-tej rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II i 20-tej rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce,  chce o tym przypomnieć wszystkim tym, którzy dziś decydują o przyszłości zjednoczonej Europy, a także naszym przyjaciołom zrzeszonym w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. My, ludzie „Solidarności”, polscy pracownicy, jesteśmy to winni ofiarom stanu wojennego, rozbitym wskutek prześladowań rodzinom, tysiącom politycznych emigrantów, bohaterskim kapłanom. Jesteśmy to winni naszemu wielkiemu papieżowi Janowi Pawłowi II, bez którego nie byłoby dziś zjednoczonej Europy. Dla nas równie ważnym skutkiem tamtych wydarzeń było odzyskanie prawa do wolności zrzeszania się. Dwadzieścia lat temu „Solidarność” zaangażowała się na rzecz wprowadzania w naszym kraju przemian polityczno-gospodarczych, których pierwszym akcentem były częściowo wolne wybory do Parlamentu RP. Organizując obchody tych wydarzeń, nie można jednak zmieniać historii i uciekać od dzisiejszej rzeczywistości. Wydarzenia mające miejsce wiosną 1989 r. były przecież trudnym, nie wolnym od błędów, kompromisem między ówczesną opozycją i komunistyczną władzą. Kompromis ten zaowocował wolnością i nadzieją na lepsze i sprawiedliwe jutro, na życie w wolnym i dostatnim gospodarczo kraju, ale też uwłaszczeniem nomenklatury, brakiem rzeczywistej dekomunizacji, rozkradaniem i wyprzedażą majątku narodowego, bezrobociem.   Jesteśmy w Unii Europejskiej bez granic, czujemy się bezpieczniejsi w NATO, mamy wolne media, nieskrępowany dostęp do internetu i telefonii komórkowej. Ale nie możemy zapominać o tym, że w roku 20-tej rocznicy odzyskania niepodległości nadal za próby zakładania organizacji związkowej pracownicy są wyrzucani z pracy, że tysiące bezrobotnych pozostaje często bez środków do życia, że w wolnych mediach rzadko jest miejsce na debatę o sprawach społecznych a dialog najczęściej jest pozorowany. Konieczna jest pamięć o wielkich wydarzeniach z najnowszej historii, ale niezbędna jest też refleksja, jak dziś wygląda godność człowieka pracy, ile pozostało solidarności między nami, w Polsce i w Europie. Jest to szczególnie istotne w czasie globalnego kryzysu, który powoduje powiększanie się ubóstwa, wzrost bezrobocia i wykluczenia społecznego, upadek wielu firm. Dlatego też Komisja Krajowa zaprasza wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, ludzi pracy na Mszę Świętą w dniu 4 czerwca br. pod pomnikiem Poległych Stoczniowców na pl. Solidarności w Gdańsku. Komisja Krajowa zwraca się ze szczególnym zaproszeniem do ludzi młodych, którzy są gwarantem pamięci i kontynuacji chlubnych idei naszego Związku. Chcemy, aby był to dzień wdzięczności za odzyskaną wolność i refleksji nad tym, jak udało się nam wszystkim tę wolność zagospodarować. Niech będzie to dzień solidarności wszystkich Polaków.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.