Menu

Stanowisko KK nr 2/2013 ws. protestu zachodniopomorskich rolników

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera protest prowadzony od 5 grudnia 2012 r. przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Strajkujący domagają się stworzenia możliwości preferencyjnego zakupu ziemi przez polskich rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych oraz uszczelnienia prawa i procedur przetargowych w taki sposób, aby ziemia nie była przejmowana przez kapitał zagraniczny. Zgodnie z obowiązującym prawem, a co za tym idzie - zasadami restrukturyzacji przejętych nieruchomości do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tereny po dawnych PGR-ach powinny zostać rozdysponowane w formie dzierżawy lub sprzedaży przede wszystkim między polskich rolników. Komisja Krajowa zwraca uwagę na brak należytego mechanizmu kontrolnego zabezpieczającego polskie interesy. Najczęściej stosowanym procederem jest podstawianie tzw. „słupów”, czyli osób, które dysponując środkami wielokrotnie przewyższającymi możliwości polskich rolników wygrywają przetargi.  W ten sposób ziemia bezpowrotnie trafia do podmiotów, które hamują rozwój i konkurencyjność polskiego rolnictwa. Taka sytuacja uniemożliwia zarówno powiększanie dotychczas istniejących gospodarstw, jak i powstawanie nowych, które są szansą na tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych Polaków mieszkających na wsi. Państwo powinno kierować się polityką agrarną a nie fiskalną polityką Ministra Finansów. NSZZ „Solidarność”, który zawsze stał na straży interesów Polski i Polaków, solidaryzuje się z protestującymi popierając ich żądania dotyczące nowych rozwiązań prawnych zapewniających polskim rolnikom dostęp do ziemi. Dlatego walkę o ochronę prawa polskich rolników, o zapewnienie im warunków do rozwoju i budowania dobrobytu ich samych i całego kraju uznaje za w pełni uzasadnioną. W przypadku dalszej bierności rządu i Ministra Rolnictwa w tej kluczowej dla polskiego rolnictwa sprawie, NSZZ „Solidarność” podejmie działania statutowe.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.