Menu

24 października 2007 (19/07)

Uchwała KK nr 19/07
ws. zespołu do opracowania projektu uchwały ws. funkcjonowania branż

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje zespół, którego celem będzie opracowanie projektu uchwały ws. zasad tworzenia, rejestracji i funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku w składzie:

 1. Bujara Alfred
 2. Bryzek Dariusz
 3. Drabek Ryszard
 4. Dubiński Waldemar
 5. Grzesik Jarosław
 6. Kędra Barbara
 7. Kubiak Bogdan
 8. Osiński Bogdan
 9. Suchecki Krzysztof
 10. Zydorek Ewa
 11. Woźniewski Krzysztof
 12. Skoczowski Julian

Stanowisko KK nr 12/07
ws. wydarzeń w Birmie

NSZZ "Solidarność" z głębokim niepokojem obserwuje wydarzenia, które w ostatnim czasie mają miejsce w Birmie.

Dążenie obywateli do poszanowania ich podstawowych praw jest fundamentalnym prawem każdego człowieka zagwarantowanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której zapisów Birma zobowiązała się przestrzegać, przystępując do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 r.

Jednak od wielu lat Birmańczycy pozbawieni są podstawowego prawa do organizowania się w miejscu pracy oraz zmuszani są do pracy przymusowej w obozach. Władze wojskowe Birmy tym samym naruszają podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, tj. konwencję 87 oraz 105.

Dążenia społeczeństwa birmańskiego do poprawy swojej sytuacji politycznej i ekonomicznej uznajemy za uprawnione i słuszne, wyrażając jednocześnie nasze poparcie i naszą solidarność z wszystkimi Birmańczykami, którzy żądają demokratycznych zmian.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko rozlewowi krwi i stosowaniu represji wobec obywateli, którzy w sposób pokojowy domagają się poprawy swojego bytu. Oczekujemy zaprzestania stosowania siły, uwolnienia wszystkich zatrzymanych oraz umożliwienia swobodnej działalności przywódcom opozycji demokratycznej Birmy.

Zwracamy się do wszystkich przywódców politycznych, związkowych, do instytucji i organizacji społecznych na świecie, aby nie pozostawali obojętni na wydarzenia w Birmie, aby potępiły reżim, którego jedyną metodą postępowania wobec własnych obywateli jest stosowanie przemocy, aby dały wyraz solidarności z krajem, który tej solidarności potrzebuje.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.